Quản trị chuỗi cung ứng

Giới Thiệu

Quản trị Chuỗi cung ứng, một hành trình phối hợp từ nhà cung cấp nguyên phụ liệu, các nhà máy gia công trên khắp thế giới, các đơn vị vận chuyển đến các trung tâm phân phối, các cửa hiệu đến người tiêu dùng, sự vận hành nhịp nhàng trong Chuỗi cung ứng có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng ở mức cao nhất với chi phí vận hành thấp nhất.

Một chuỗi cung ứng tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp thu hút thêm nhiều khách hàng, gia tăng thị phần, tiết kiệm chi phí, từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Làm cách nào để sự phối hợp này được tiến hành suôn sẻ, vừa tiết kiệm chi phí tối đa vừa đem lại nhiều lợi ích?

Trường Đào tạo Bộ Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC – Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực xúc tiến và phát triển Thương mại Quốc tế, có trụ sở đặt tại Geneva Thụy Sĩ, thành lập năm 1964 bởi tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tổ chức Liên Hiệp Quốc (UN) trong lĩnh vực phát triển và xúc tiến thương mại toàn cầu, chọn là trung tâm khảo thí và đào tạo chương trình

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
(Supply Chain Management)

Chương trình cung cấp cho các chuyên viên Quản trị Chuỗi cung ứng nắm vững kiến thức về hệ thống MRP, MRPII, JIT… tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các bộ phận trong chuỗi, phương pháp điều phối hoạt động, quản lý sự thay đổi, quản lý rủi ro… Chương trình được đào tạo đều tuân thủ theo qui trình đào tạo thống nhất trên 60 quốc gia và cấp chứng chỉ quốc tế

Mục đích của ITC/UN/WTO và CBAM tại Việt Nam là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hoạt động đào tạo, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức và mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Doanh nghiệp.

Cấu trúc chương trình:

International Certificate           

 • Understanding the Corporate Environment                Tìm hiểu về môi trường doanh nghiệp
 • Specifying Requirements and Planning Supply          Xác định nhu cầu khách hàng và lập kế hoạch cung ứng
 • Analysing Supply Markets                                          Phân tích thị trường cung ứng
 • Developing Supply Strategies                                    Phát triển chiến lược cung ứng
 • Appraising and Shortlisting Suppliers                        Đánh giá và chọn lựa nhà cung ứng
 • Obtaining and Selecting Offers                                  Tiếp nhận và lựa chọn đơn chào hàng

Advanced International Certificate

 • Negotiating                                                        Thương lượng – Đàm phán
 • Preparing the Contract                                        Soạn thảo hợp đồng

 

 • Managing the Contract and Suppliers Relationship      Quản lý việc thực hiện hợp đồng & quan hệ nhà cung ứng
 • Managing Logistics in the Supply Chain                     Quản lý công tác hậu cần trong Chuỗi Cung ứng
 • Managing Inventory                                                   Quản lý hàng tồn kho
 • Measuring and Evaluating Performance                      Ghi nhận và đánh giá hoạt động

International Diploma

 • Environmental Procurement                                    Môi trường trong thu mua
 • Group purchasing                                                  Hoạt động thu mua theo nhóm
 • E-procurement                                                       Hoạt động thu mua qua mạng điện tử
 • Customer Relationship Management                       Quản lý quan hệ khách hàng
 • Operations Management                                        Quản trị điều hành
 • Managing Finance along the Supply Chain              Quản trị tài chính trong chuỗi cung ứng

Ngôn ngữ đào tạo:   Tiếng Anh

Khai giảng:        Các chuyên đề được khai giảng hàng tháng

Thời gian học:   Tối Thứ Hai & Tư;  Tối thứ Ba & Năm; cả ngày Thứ Bảy hoặc Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp.

Chương trình được triển khai đào tạo, thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp in-house, hoặc tổ chức lớp public tập trung tại Trường.

Địa điểm học:     79 Nguyễn Đình Chiểu,  Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
                               

Liên hệ:

Điều phối chương trình:   Ms. Quách Khả Hân
Điện thoại: (028) 66853 116 – 0918 516 594

Emailkhahan@cbam.edu.vn

INTRODUCTION – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TRAINING COURSE

International Trade Center (ITC), is the join agency of the World Trade Organization (WTO) and the United Nations (UN) since 1964 in Geneva Switzerland, is the focal point institution in the UN system providing technical cooperation to developing countries and economies in transition in the area of international trade promotion and development.

Over the past ten years, the Supply Chain Management (SCM) Programme of ITC has helped train over 25,000 business managers worldwide. Executives learn to manage the sourcing, movement and storage of goods from source of production to point of consumption. For enterprises, this means practical solutions to overcome challenges of export market demands; for buyers, this means optimized sourcing options. For local trade institutions, ITC is a solid partner offering best-in-class supply chain training and advisory programmes.

ITC has worked with leading international experts to develop this state-of-the-art training programme in response to the need for ongoing professional development of supply chain managers across the globe countries. With the ongoing support of the Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO), ITC manages the ongoing development and deployment of ITC’s Modular Learning System in Supply Chain Management. In 2007, an independent evaluation singled out ITC’s Supply Chain Management programme as a model for sustainable capacity development.

This comprehensive modular training programme is designed for business executives at different stages of their professional career – for those new to supply chain management, the programme offers a complete course for this key business function; for others who want to refresh or reinforce their skill sets, specialized courses are available. Participants can choose from more than 18 modules, study at their own pace, take exams and gain internationally recognized professional certification.

 

Programme Structure 
The SCM training programme is built on three pillars:

 • High quality training materials
 • Professional certification of participants
 • ITC support to the network (training of trainers, course design, course marketing, etc)

Certification:

One of the pillars of the SCM programme is the granting of professional certification. Business executives can choose to take specific modules a la carte, or to complete a series of modules that can lead to recognized diplomas and certificates.

Three levels of professional recognition are offered:

 • The International Certificate in Supply Chain Management, awarded after successful completion of the exams for Modules 1-6.
 • The Advanced International Certificate in Supply Chain Management, awarded after successful completion of the exams for Modules 1-6 plus Modules 7-12.
 • The International Diploma in Supply Chain Management, awarded upon completion of either:

–  12 Modules (M1 – M12) plus the successful completion of six additional modules. (M13 – M18)

International Certificate

 • Understanding The Corporate Environment
 • Specifying Requirements & Planning Supply
 • Analysing Supply Markets
 • Developing Supply Strategies
 • Appraising & Shortlisting Suppliers
 • Obtaining & Selecting Offers

Advanced International Certificate

 • Negotiating
 • Preparing The Contract
 • Managing the Contract and Suppliers Relationship
 • Managing Logistics in the Supply Chain
 • Managing Inventory
 • Measuring & Evaluating Performance

International Diploma

 • Environmental Procurement
 • Group Purchasing
 • E-Procurement
 • Customer Relationship Management
 • Operation Management
 • Managing Finance along the Supply Chain

Training language:   English

Intake:        monthly

Class time:   Monday & Wednesday evening; Tuesday & Thursday evening; Saturday or company’s schedule

SCM Purchsing modules will be conducted by company’s request (in-house training), or public classes

Location:      79 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, HCM City
        
For contact and enquiry:

Senior Program CoordinatorMs. Quach Kha Han            
Tel: (028) 66 853 116 – 0918 516 594
Emailkhahan@cbam.edu.vn

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO

M1. THU MUA – MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Purchasing – Corporate Environment

M2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ LẬP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Specifying Requirements & Planning Supply

 

 

Chuyên đề này hướng dẫn cách làm thế nàođể xác định các khía cạnh khác nhau về những gì doanh nghiệp cần mua.
Những hướng dẫn thực tế và tư vấn về xác định và lập kế hoạch mua hàng cung cấp trong một doanh nghiệp, giải thích vai trò của các chức năng thu mua, cung ứng cho thấy sự liên hệ trong việc xác định qui trình lập kế hoạch thay đổi tùy theo loại và tầm quan trọng của việc thu mua.

 

Covers how to determine what an enterprise needs for successful purchasing. Gives practical guidance and advice on developing purchase specifications and planning supply

Explains the role of purchasing and supply, and how their involvement in the specification and in the supply planning process varies depending on the type and importance of the purchase to be made

M3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG

Analysing Supply Markets

Chuyên đề này mô tả các phương pháp và các công cụ thực tiễn khác nhau cho phép bạn phân tích thị trường cung ứng một cách hiệu quả, hướng dẫn bạn cách để thiết lập ưu tiên khi phân tích thị trường cung ứng của doanh nghiệp. Làm thế nào chức năng thị trường cung ứng và các đặc tính thị trường được bao hàm, bạn sẽ được hướng dẫn qui trình đánh giá rủi ro và cơ hội của các phân khúc thị trường cụ thể.

Describes how to conduct an analysis of supply markets in a cost-effective way
Covers how supply markets function and their characteristics
Provides an analysis of the risks and opportunities of specific market segments

M4. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC CUNG ỨNG

Developing Supply Strategies

Chuyên đề này mô tả các phương pháp và các công cụ thực tiễn khác nhau cho phép bạn phân tích thị trường cung ứng một cách hiệu quả, hướng dẫn bạn cách để thiết lập ưu tiên khi phân tích thị trường cung ứng của doanh nghiệp. Làm thế nào chức năng thị trường cung ứng và các đặc tính thị trường được bao hàm, bạn sẽ được hướng dẫn qui trình đánh giá rủi ro và cơ hội của các phân khúc thị trường cụ thể.

Focuses on how to develop different supply strategies for a company’s portfolio of different products and services
Explains how developing and using different supply strategies for different types of purchases will focus time and effort where it is most needed
Demonstrates for which types of purchases to best develop a strategic partnership with suppliers and when it is better to spot buy or have a framework contract

M5. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNG

Appraising and Shortlisting Suppliers

Chuyên đề này tập trung vào việc làm thế nào để đánh giá các nhà cung ứng nhằm mục đích lựa chọn đối tác kinh doanh khả thi.

Làm việc với các nhà cung ứng tốt nhất có thể là điều cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt khi mua các mặt hàng then chốt cho doanh nghiệp, hoặc khi liên quan đến một mức độ rủi ro cung ứng hoặc chi phí cao. Bạn biết cách để xác định nhà cung ứng và đánh giá mối liên hệ và năng lực để hợp tác kinh doanh, thiết lập phát triển mối quan hệ nhà cung ứng sản xuất dài hạn.

Chuyên đề bao gồm các vấn đề liên quan đến các loại tiêu chí có thể được sử dụng để đánh giá nhà cung ứng, làm thế nào để xác định vị trí, theo dõi và nghiên cứu nhà cung ứng. Bạn sẽ sử dụng phương pháp để đo lường và đánh giá các nhà cung ứng tiềm năng dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập, bao gồm cả tình hình tài chính của họ.

Explains how to appraise suppliers for purposes of short-listing them as viable business partners.
Covers how to locate, screen and further research suppliers who are the most appropriate
Provides methodology for measuring and rating potential suppliers including their financial situation

M6. TIẾP NHẬN VÀ LỰA CHỌN ĐƠN CHÀO HÀNG

Obtaining and Selecting Offers

Chuyên đề này sẽ chỉ cho bạn cách tốt nhất để tiếp nhận và lựa chọn đơn chào hàng từ các nhà cung ứng. Đây có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc mua hàng.

Chuyên đề bao gồm các vấn đề như mời bao nhiêu nhà cung ứng tùy thuộc vào loại hàng mua, những qui trình nào áp dụng trong các tình huống khác nhau và cách thức tiến trình này cần phải thực hiện (ví dụ, hình thức đấu thầu so với yêu cầu báo giá). Nghệ thuật đánh giá những đơn chào hàng cũng được giải thích, và hai phụ lục riêng giải thích cụ thể hơn về quá trình đấu thầu chính thức cũng được nêu chi tiết.

Demonstrates one of the most important dimensions of purchasing: how to obtain and select offers from suppliers
Goes over how many suppliers to invite bids from depending on the type of purchase
Explains the art of evaluating offers
Two Annexes cover the formal tendering process in detail

M7. THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN THU MUA

Negotiating

Khả năng đàm phán tốt nhất có thể đạt được với các nhà cung ứng của bạn có thể mang đến sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Trong Module này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị và thực hiện đàm phán một cách chuyên nghiệp. Bạn sẽ thấy như thế nào để chuẩn bị một cuộc đàm phán tốt nhất có thể để gia tăng đáng kể cơ hội thành công, làm thế nào để thiết lập mục tiêu đàm phán thực tế và đạt được mục tiêu, và làm thế nào để phát triển một chiến lược đàm phán. Nghệ thuật đặt câu hỏi, lắng nghetích cực, sử dụng các chiến thuật và kỹ thuật thuyết phục khác nhau cũng được khám phá.

Khi bạn làm việc theo cách của bạn từ Module này, bạn sẽ nhận ra rằng – không giống như những gì nhiều người nghĩ – kỹ năng đàm phán tốt có thể được phát triển và cải thiện và không phải là một cái gì đó tự chúng được sinh ra.

Explains how to prepare for, and conduct, a negotiation in a professional way
Covers how to set realistic and achievable negotiation objectives and targets, and how to develop a negotiation strategy
Explores the art of questioning, active listening, use of tactics and different persuasion techniques
Explains how good negotiation skills can be developed and improved.

M8. SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Preparing the Contract

Chuyên đề này tập trung vào cách thức làm cho hợp đồng phù hợp với các quy trình thu mua và cung ứng, phác thảo nghĩa vụ chính của người bán và người mua, mô tả bối cảnh tổng thể theo đó hợp đồng cần được chuẩn bị. Một số điều khoản cụ thể và điều kiện được trình bày cho các mối quan hệ hợp đồng khác nhau, từ các hợp đồng mua ngay đển quan hệ đối tác và liên doanh. Chuyên đề cũng bao gồm một số các chủ đề khác cần thiết cho việc chuẩn bị hợp đồng, chẳng hạn như Incoterms, luật áp dụng, mặc định hợp đồng và làm thế nào để tránh và giải quyết tranh chấp.

Focuses on how the contract fits into the purchasing and supply process
Outlines the buyer and seller’s main obligations and describes the overall context under which a contract is prepared
Presents specific terms and conditions for various kinds of contractual relationships
Covers essential preparatory items such as terms, applicable law, contractual default and how to avoid it, and the settlement of disputes

M9. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG & QUAN HỆ NHÀ CUNG ỨNG

Managing the Contract & Supplier Relationships

Một khi hợp đồng được ký kết, việc đảm bảo thực hiện hợp đồng hiệu quả là điều quan trọng để quản lý thành công các mối quan hệ với nhà cung ứng. Chuyên đề này tập trung vào các phương pháp chính để quản lý hợp đồng, cũng như vai trò và trách nhiệm của đội ngũ quản lý hợp đồng.

Module bao gồmcác vấn đề như thành lập đội quản lý hợp đồng, các loại thông tin được bao gồm trong một kế hoạch quản lý hợp đồng, chủ yếu chỉ thực hiện hợp đồng và làm thế nào để đối phó với rủi ro,thảo luận vềbáo cáo xem xét lại hợp đồng và các cuộc họp cũng như làm thế nào để đối phó với thay đổi trong hợp đồng.

Tầm quan trọng trong việc quản lý tốt mối quan hệ với nhà cung ứng được nhấn mạnh,những hướng dẫn về xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp. Sự khác biệt chính để quản lý hợp đồng dự án và hợp đồng khác cũng được nêu rõ.

Phương pháp thanh toán, tài chính và làm thế nào để đối phó với rủi ro trong trao đổi cũng được bao gồm.

Focuses on the main approaches to managing a contract, as well as the roles and responsibilities of the contract management team involved.

Covers contract review reports and meetings, as well as how to deal with changes and variations in contracts

Explains the important of good relationship management and provides advice on how to handle claims and resolve disputes

M10. QUẢN LÝ LOGISTICS TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Managing Logistics in the Supply Chain

Chuyên đề này giúp thẩm tra việc quản lý hoạt động, lập chiến lược logistics và vai trò của nhà quản lý logistics trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Giải thích khía cạnh thực tiễn quan trọng nhất liên quan đến việc quản lý logistics, bao gồm: nhập khẩu, phân phối nội bộ, lập kế hoạch, định tuyến hoạt động, lựa chọn đối tác vận chuyển, chọn lựa trang thiết bị logistics và đóng gói, đánh giá hiệu năng dịch vụ logistics và lập kế hoạch thực hiện các cải tiến trong qui trình logistics.

Thông qua Chuyên đề này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để tối ưu hóa các mức độ thực hiện logistics, đánh giá cơ hội để giảm chi phí, giảm thiểu sai sót, và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý logistics trong chuỗi cung ứng.

Examines the various steps that may help enterprises develop international supply chains

Explains how to develop strategies to achieve a competitive advantage
Demonstrates how internal and external integration are necessary for logistics and supply, while increasing responsiveness (with reduced costs), improving quality and enhancing delivery
Emphasises the importance of a business’s ability to respond with agility and adaptability to customers’ needs
Presents a series of concepts and models to clarify economic, political, managerial and operational issues relating to both supply chain management and logistics.
Addresses information technology and future trends for supply chain management

M11. QUẢN LÝ TỒN KHO

Managing Inventory

Chuyên đề này xem xét việc quản lý hoạt động và chiến lược tồn kho, vai trò của quản lý tồn kho trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuyên đề bao gồm các khía cạnh quan trọng của thiết kế nhà kho và quản lý hoạt động, dự báo yêu cầu cung cấp, giảm khác biệt trong các bộ phận, đánh giá thực hiện kiểm kê và xây dựng một kế hoạch hành động quản lý hàng tồn kho.

Quản lý hàng tồn kho hiệu quả là cần thiết để giảm nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Chuyên đề này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tối ưu hóa mức độ kiểm kê, đánh giá cơ hội để giảm chi phí lưu giữ vật tư khác biệt, đạt được mức độ cao phụcvụ khách hàng nội bộ và bên ngoài, giảm thiểu tỷ lệ lỗi và đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và truy xuất nguồn gốc

Examines the operational and strategic management of inventories and the role of inventory management in improving  competitiveness

Presents practical aspects associated with inventory management: warehouse design; operations through forecasting requirements; parts variety reduction; evaluating inventory practices; and building an inventory management plan of action

Explains how to  optimise inventory levels, achieve internal and external customer service levels, minimise error rates and  establish international quality and tracking standards

M12. ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

Measuring & Evaluating Performance

Đo lường  và đánh giá hoạt động là một phần quan trọng mà không được bỏ qua, vì đó là cơ sở cho việc cải tiến liên tục.

Chuyên đề này sẽ cho bạn lời khuyên thiết thực về những gì cần ghi nhận và làm thế nào để đánh giá việc thu mua và thực hiện cung ứng, bao gồm các mẫu đo lường cụ thể khác nhau bạn có thể sử dụng hoặc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Chuyên đề cũng mô tả qui trình thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu, trao đổi và tiếp nhận phản hồi về việc đánh giá hoạt động.

Emphasis is on measuring performance in purchasing and supply at the business level and in Supply Chain Management (SCM) at the level of all members of a supply chain

Practical for measuring and evaluating your performance

Examples of specific measurements that can be adapted to your own business

M13. MÔI TRƯỜNG TRONG THU MUA

Environmental Procurement

Bảo vệ môi trường, bảo đảm sản xuất sạch hơn và hướng tới phát triển bền vững đã là vấn đề nỗi lên trong thập kỷ qua và sẽ tiếp tục như vậy, đặc biệt là liên quan đến doanh nghiệp.

Chuyên đề này cho bạn cái nhìn tổng quan về xu hướng toàn cầu hiện tại, sự suy giảm nguồn tài nguyên và suy thoái, giúp bạn trở nên ý thức về vấn đề môi trường và áp dụng các khái niệm như sản xuất sạch và mua sắm xanh. Chuyên đề cung cấp những gợi ý về cách làm cho môi trường thích mua xảy ra, làm thế nào để bắt đầu và làm thế nào để thiết lập quan hệ đối tác phù hợp trong lĩnh vực này.

Bao gồm các ví dụ khác nhau cũng như các phụ lục để giúp bạn đánh giá tác động môi trường của một sản phẩm hay quy trình trong giai đoạn toàn bộ vòng đời sản phẩm, áp dụng dán nhãn môi trường và tham khảo các hiệp định quốc tế liên quan.

Provides an overview of global trends in resource depletion and degradation

Covers environmental concerns, cleaner production and green procurement,

Explains environmentally viable purchasing and how to establish suitable partnerships

Examples and annexes provide means to assess environmental effects of a product or process over the entire period of its life cycle, environmental labelling and relevant international agreements.

M14. Thu mua theo nhóm

Group Purchasing

Thu mua theo nhóm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho cả người mua và nhà cung ứng. Chuyên đề này nhằm mục đích giải thích các trường hợp kinh doanh để thu mua theo nhóm với trọng tâm đặc biệt về tiềm năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên đề minh họa cách thức một nhóm thực hiện dự áncó thể chuẩn bị và hoạch định khung thu mua nhóm, tiêu chí cho việc lựa chọn cơ cấu thích hợp nhất, làm thế nào để khởi động và bắt đầu một kế hoạch và quản lý hoạt động thu mua nhóm. Phần cuối cùng của các Module cho lời khuyên quan trọng về quản lý phát triển và đánh giá hiệu quả của nó. Kết luận với một số trường hợp nghiên cứu dựa trên các đề án thực tế.

Explains how to plan, start and manage a group purchasing scheme

Outlines criteria for choosing the most appropriate

Provides tips on managing development and evaluating performance, and case studies of group purchasing schemes

M15. THU MUA ĐIỆN TỬ

E-Procurement

Chuyên đề này nhằm cung cấp sự hiểu biết về thu mua điện tử là gì, giá trị để tổ chức thu mua và làm thế nào để giới thiệu tới doanh nghiệp.

Chuyên đề được hình thành và hướng dẫn từng bước thiết thực,cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức thu mua điện tử xuất hiện và phát triển, vai trò và tầm quan trọng chiến lược của quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường kinh doanh toàn cầu. So sánh cách truyền thống và cách phương pháp tiếp cận thu mua điện tử, giải thích tất cả các phương thức công cụ thu mua điện tử  bao gồm danh mục, internethoặc trao đổi thương mại, chợ điện tử, đấu giá trực tuyến và tìm nguồn cung ứng qua mạng. Chuyên đề này cũng dành riêng để cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá nhu cầu thu mua điện tử, phát triển chiến lược mua sắm điện tử, chọn đúng giải pháp thu mua điện tử và thực hiện thu mua điện tử.

Explains what e-procurement is, its value to purchasing organisations, how to introduce it into a company .

Provides a step-by-step practical guide Presents major types of e-procurement tools including catalogues, internet trading exchanges or e-marketplaces, online auctions and e-sourcing.

Provides guidelines for assessing e-procurement requirements and developing an e-procurement strategy.

M16. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Customer Relationship Management

Chuyên đề này nhằm cung cấp cho bạn, người sử dụng, sự hiểu biếtvề CRM (quản lý quan hệ khách hàng), tầm quan trọng của CRM trongmôi trường kinh doanh hiện đại, và tác động của nó đốivới cáchnhận biết khách hàng của họ. Nó đặt ra một mô hình khuôn khổ của CRM làm nổi bật ba khả năng hướng khách hàng được đòi hỏi để trở thành doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng thành công. Nó cung cấp hướng dẫn thiết thực có thể ứng dụng ngay vào doanh nghiệp. Và đưa ra lời khuyên cho việc quản lý các chương trình CRM sau khi được thành lập.

Highlights the three main customer-oriented requirements for successful customer relationship management (CRM) Provides CRM guidelines for immediate actions and advice for the management of ongoing CRM programmes.

M17. QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Operations Management

Trọng tâm của phần này là về nguyên tắc cơ bản và khái niệm cho bạn đạt được sự hiểu biết thấu đáo về các hoạt động quản lý và hỗ trợ bạn trong việc trở thành một người quản lý tốt hơn.

Chuyên đề này xem xét các tác động và tầm quan trọng của hoạt động quản lý trong  tổ chức và vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng suất và sức cạnh tranh. Chức năng hoạt động thường là trung tâm của hầu hết các tổ chức và liên hệ chặt chẽ với hầu hết các bộ phận khác, đáng chú ý là thu mua,quản trị chuỗi cung ứng và marketing. Các chủ đề bao gồm quản lý chất lượng sản phẩm và thiết kế quy trình, cơ sở tiện nghi và bố trí, kế hoạch điều hành, kiểm soát và quản trịchuỗi cung ứng.

Covers the fundamental principles and concepts of operations management and its key role in improving productivity and competitiveness

M18. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Managing Finance along the Supply Chain

Việc quản lý tiền, ngân hàng, vốn hoạt động, tín dụng, tài sản và các khoản đầu tư thương mại quốc tế sẽ tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu trong các hoạt động thương mại của chuỗi cung ứng. Quản lý tài chính Thương mại bao gồm đánh giá nhu cầu tài chính, phương thức thanh toán, kỹ thuật tài chính, lập kế hoạch, nguồn tài chính, kế hoạch kinh doanh, tính pháp lý, và các tác động đến quản trị chuỗi cung ứng.

Presents finance from the trade viewpoint

Explains money management, banking, working capital, credit, assets and investments, and commercial activities related to international trade  facilitating exports and imports

The course book  details trade finance, assessing financial needs, financing techniques, methods of payment, appropriate financial institutions and examples of specific transactions

Examines the impact of purchasing and supply chain management on profitability of an organization

Provides techniques for managers for reducing costs and finding the best financial solution.

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG LÀ GÌ?

 Lợi ích của Quản trị Chuỗi Cung Ứng (SCM)

Hơn 90% các CEO trên thế giới đều đặt Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) lên hàng đầu khi mà việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng tăng cao, giá bán trên thị trường và giá thu mua nguồn cung cấp hàng hóa ngày càng bị siết chặt. Chuỗi cung ứng có sức tác động lớn sẽ chiếm lĩnh thị trường và sự tín nhiệm của khách hàng, tạo nên giá trị cổ đông, mở rộng chiến lược và khả năng vươn xa cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, trong môi trường kinh doanh hiện nay, chuỗi cung ứng là một trong những nhân tố quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ cùng ngành. Nhờ có chuỗi cung ứng hiệu quả, các Tập đoàn quốc tế lớn như Dell, Wal-Mart đã đạt lợi nhuận cao hơn từ 4-6% so với đối thủ. Một nghiên cứu độc lập cũng cho thấy một vài công ty hàng đầu trên thế giới như Apple, Coca-cola, Samsung đã tận dụng hiệu quả chuỗi cung ứng của họ để vươn cao trong môi trường cạnh tranh, đạt được mức tăng giá trị công ty cao hơn 40% so với các đối thủ khác. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả có thể mang lại:

 • Chi phí cho chuỗi cung ứng giảm từ 25-50%
 • Lượng hàng tồn kho giảm từ 25-60%
 • Độ chính xác trong việc dự báo sản xuất tăng từ 25-80%
 • Cải thiện vòng cung ứng đơn hàng lên 30-50%
 • Tăng lợi nhuận sau thuế lên đến 20%

Tham gia buổi hội thảo về kỹ năng sống tại Trường Đào Tạo Quản Lý Doanh Nghiệp (CBAM) Chúng tôi đã gặp và được Ông Tan Kee Huat Gabriel hiện nay là đại diện của ITC/UN/WTO – Thụy Sĩ, tại các nước Đông Nam Á và cũng là giảng viên chương trình SCM của ITC/UN/WTO tại CBAM đã chia sẻ một vài thông tin rất hữu ích về chuỗi cung ứng và nhất là được áp dụng ngay trong tất cả các doanh nghiệp với tất cả các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Thật khó tưởng tượng nhưng đó chính là sự thật, Mr.Gabriel rất nhiệt tình với chúng tôi và còn sẵn lòng hỗ trợ tư vấn những vấn đề liên quan đến kinh nghiệm quản lý SCM, quy trình ứng dụng SCM vào hoạt động của doanh nghiệp khi các doanh nghiệp cần đến.
Bà Bùi Thị Vân Hà – Giám đốc chuỗi cung ứng & Thu mua, Công ty Bonfiglioli Vietnam, chia sẻ: Chương trình không những cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm quản lý, ứng dụng về quản trị chuỗi cung ứng mà còn có tính khích lệ cao. Cuộc thi “Success Story Competition” (Chia sẻ những câu chuyện thành công) được tổ chức hàng năm và khuyến khích tất cả học viên chia sẻ về sự thành công trong áp dụng những kiến thức đã học được vào công việc thực tế. Tôi thật tự hào khi được chọn là một trong những người thắng cuộc và nhận phần thưởng là một chuyến đi tham dự hội nghị MLS-SCM quốc tế do ITC tổ chức luân lưu mỗi năm ở một quốc gia.
Ngoài ra, được sự hỗ trợ của tổ chức ITC/UN/WTO – chương trình được đưa đến sinh viên các trường đại học. Các bạn sinh viên rất tâm đắc khi được Trường Đại Học của mình hợp tác đồng hành cùng CBAM tổ chức đào tạo hỗ trợ sinh viên tham gia khóa đào tạo SCM những kiến thức thực tế nhất nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Giúp, tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia tuyển dụng cho các bạn sinh viên khi tốt nghiệp. Và dễ dàng tìm được vị trí đứng vững trong công việc ngay từ những ngày đầu làm việc.

CBAM – là đơn vị duy nhất được ủy quyền về chương trình đào tạo SCM tại Việt Nam (do ITC thiết kế biên soạn và triển khai đào tạo theo chuẩn thống nhất trên 60 quốc gia)

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo SCM tại Việt Nam chúng tôi được biết đây là chương trình do ITC – Trung tâm thương mại quốc tế là tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực xúc tiến và phát triển Thương mại Quốc tế, có trụ sở đặt tại Geneva Thụy Sĩ, thành lập năm 1964 bởi tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tổ chức Liên hiệp quốc (UN) trong lĩnh vực phát triển và xúc tiến thương mại toàn cầu, thiết kế biên soạn và triển khai đào tạo theo chuẩn thống nhất trên 60 quốc gia. CBAM là đơn vị duy nhất được ủy quyền đào tạo tại Việt Nam từ năm 2002 đến nay và đã có rất nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia như BP, Chevron, Exon Mobil, Bayer, Sony, Toyota, Siemens, Samsung, IBM, DHL, Pepsi, IKEA, GSK, Intel, Ajinomoto, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Nhà máy Bia Việt Nam, Gemadept, Bluescope Steel,… tham gia khóa đào tạo từ lớp in-house doanh nghiệp, đến lớp public SCM tại CBAM.
Chúng tôi nghĩ đây chính là điều mà các đơn vị đào tạo tại Việt Nam cần phát huy mạnh hơn để đẩy mạnh nguồn nhân lực trong nước ngang tầm với các nước khác trên thế giới và tự hào mang lại lợi ích cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Bà Margareta Funder – Giám đốc chương trình ITC MLS-SCM, Geneva, Thụy Sĩ:

Mục tiêu của chương trình Quản trị chuỗi cung ứng là thúc đẩy năng lực, cạnh tranh doanh nghiệp thông qua việc cải thiện kỹ năng, kiến thức thu mua và quản trị chuỗi cung ứng.
Chương trình này được thiết kế cho các nhà quản trị doanh nghiệp ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình: đối với những người mới vào là quản trị chuỗi cung ứng, chương trình cung cấp 1 khóa học hoàn chỉnh về chức năng then chốt này. Đối với những người muốn củng cố kỹ năng, kiến thức, thì đây là các khóa học chuyên môn được lựa chọn”. 
ITC đã làm việc với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong quản trị chuỗi cung ứng để phát triển chương trình đào tạo quản trị chuỗi cung ứng theo học phần để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn liên tục của các nhà quản trị chuỗi cung ứng ở các nước đang phát triển”.

Một vài hoạt động SCM triển khai tại CBAM:

HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

 

Học viên tốt nghiệp chương trình INTERNATIONAL DIPLOMA được cấp bởi tổ chức ITC/UN/WTO

Mr. Nguyễn Công Toại

Giám Đốc CN tại Tp.HCM
Công ty Lavie


Ms. Trần Thị Minh Ly

Chuyên viên cung ứng
Công ty Điện lực BOT Phú Mỹ 3

 As a participant of the SCM program by CBAM and ITC/UN/WTO, I find this program is well-structured, the content of all modules are  relevant and practical. The training helps me to expand the vision, capability and knowledge of SCM concepts and best practices.

 

Ms. Bùi Thị Vân Hà
Giám đốc Chuỗi cung ứng & Thu mua
Công ty Bonfiglioli Việt Nam

Chương trình không những cung cấp những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng mà còn có tính khích lệ cao. Cuộc thi “Success Story Competition” (Chia sẻ những câu chuyện thành công) được tổ chức hàng năm và khuyến khích tất cả học viên chia sẻ về sự thành công trong áp dụng những kiến thức đã học được vào công việc thực tế. Thật tự hào khi được chọn là một trong những người thắng cuộc và nhận phần thưởng là một chuyến đi tham dự hội nghị MLS-SCM quốc tế do ITC tổ chức luân lưu mỗi năm ở một quốc gia.

Mr. Hồ Nguyễn Công Thuận
Giám đốc Mua hàng
Akzo Nobel Coatings Vietnam Co.

 Với lượng kiến thức theo tiêu chuẩn đào tạo chung của ITC bao gồm toàn bộ các quy trình đào tạo về quản trị chuỗi cung ứng cùng  với kinh nghiệm truyền đạt từ các giảng viên & các chuyên gia quốc tế tại CBAM. Đây là một khóa học rất thiết thực giúp tôi rèn luyện được các kỹ năng áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế đồng thời cũng là nơi trao dồi tiếng Anh chuyên ngành tốt thông qua những chuyên đề và bài thực hành cụ thể tại khóa học.

Ms. Phan Thị Chi
Procurement Coordinator
Truong Son Joc


Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm 

Category Manager
Metro Cash & Carry Vietnam (MM Mega Market)

SCM là một chương trình toàn diện nhất đào tạo về thu mua và chuỗi cung cứng với 1 hệ thống kiến thức đầy đủ và cập nhật để người học có thể áp dụng vào thực tiễn của công việc. Tâm có dịp tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với nhiều anh chị công tác tại các công ty khác nhau và ở lĩnh vực khác nhau nên đã học hỏi được rất nhiều. Tâm rất tự tin khi giới thiệu chương trình này với các anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực thu mua và chuỗi cung ứng.
 

List of SCM graduates – SCM program by ITC/UN/WTO
506733 Bui Thi My Hien Diploma
4982 Bui Thi Van Ha Diploma
33959 DO THI XUAN DIEP Diploma
506964 Ha Kim Long Diploma
13685 Ho Nguyen Cong Thuan Diploma
38863 HOANG MAI HOA Diploma
4180 Nguyen Cong Toai Diploma
9404 Nguyen Thi Hong Hoa Diploma
26504 Nguyen Thi Nhien Diploma
11154 Nguyen Thi Quynh Tam Diploma
26498 Nhung Tran Thi Cam Diploma
11212 Phan Thi Chi Diploma
3865 Tan Kee Huat Gabriel Diploma
27658 Thai Thi Cam Van Diploma
3922 Tran Thi Minh Ly Diploma
507359 Van Dai Hoan Diploma
45781 Du Nguyen Bich Thuy Advanced Certificate
4664 HUYNH MINH MAN Advanced Certificate
49261 Huynh Thi Thu Advanced Certificate
7112 Le Ngoc Hung Advanced Certificate
14559 Nguyen Dac Dieu Phuong Advanced Certificate
13441 Nguyen Dieu Hang Advanced Certificate
8863 Nguyen Thanh Huy Advanced Certificate
5506 NGUYEN THI BICH HA Advanced Certificate
508838 Nguyen Thi Thanh Thuy Advanced Certificate
5735 Pham Hung Advanced Certificate
506754 PHAN VINH NGUYEN Advanced Certificate
7793 Tran Dinh Tuan Khai Advanced Certificate
42778 Vu Kieu Sa Advanced Certificate
508842 Anis Fatnassi Certificate
48937 Bui Diem Diem Certificate
49905 Bui Thi Lieu Certificate
8865 Cao Vinh Phuc Certificate
49900 DANG THI HUONG Certificate
510587 Dang Tran Minh Nhut Certificate
49924 Dao Van Tu Certificate
47000 Dao Xuan Hoang Certificate
5282 Do Quoc Tuan Certificate
17018 Do Thanh Que Certificate
48812 Do Thuy Dung Certificate
49892 Duong Ha Hoang An Certificate
511754 Duong Thi Hong Certificate
7787 Ha Minh Trang Certificate
46098 Ha Uy Vien Certificate
49853 HO THI Y NHI Certificate
9455 Ho Vu Thien Nga Certificate
49895 Hoang Thi Huong Certificate
511793 HUYNH THI CAM TU Certificate
49866 Huynh Thi Dieu Hien Certificate
24541 Khong Thi Minh Certificate
510562 LAM TRUC ANH Certificate
507042 LE ANH VI Certificate
512194 LE KIM HOANG Certificate
48814 Le Thanh Duy Certificate
48805 Le Thi Bich Ly Certificate
49279 Le Thi Huynh Nhu Certificate
49856 Le Thi Nguyet Certificate
13689 Le Thi Phuong Anh Certificate
38766 LE THI THANH HUYEN Certificate
49511 Le thi thu Certificate
49046 Le Thi Thuy Ly Certificate
510637 Le Thien Bao Tran Certificate
507440 Le Van Tung Certificate
48791 Le Y Nhi Certificate
5948 Lu Ngoc Sinh Certificate
16961 Luong Thi Hue Certificate
11150 Luu Hong Thuy Certificate
512331 Luu Tran Le Xuan Certificate
27999 Mai Thanh Huyen Certificate
9333 Nguyen An Khuong Certificate
6995 Nguyen Anh Hung Certificate
14166 Nguyen Chi Hung Certificate
49877 Nguyen Di Lam Certificate
5958 Nguyen Hai Yen Certificate
48804 Nguyen Hoang Tuan Certificate
508807 Nguyen Huong Thao Certificate
513882 Nguyen Ngoc Hanh Certificate
37886 Nguyen Ngoc Quynh Certificate
48757 Nguyen Thanh Tan Certificate
48789 Nguyen Thi Ha Tram Certificate
48788 Nguyen Thi Mai Anh Certificate
11431 Nguyen Thi Minh Khue Certificate
48161 Nguyen Thi Minh Thuy Certificate
49903 NGUYEN THI PHUONG THANH Certificate
10525 Nguyen Thi The Sang Certificate
39577 Nguyen Thi Thu Huong Certificate
8951 Nguyen Thi Thu Huong Certificate
19412 Nguyen Thi Xuan Mai Certificate
48167 Nguyen Thuy Vi Certificate
48825 Nguyen Tien Cuong Certificate
49921 Nguyen Tri Phu Certificate
512339 Nguyen Trong Bao Khanh Certificate
48759 Nguyen Tu Tuan Certificate
5957 Nguyen Van Khanh Certificate
48921 Nguyen Xuan Kien Certificate
49045 Pham Thi Thu Hang Certificate
4285 Pham Thi Thu Hang Certificate
3879 Pham Trong Quan Certificate
4157 Phan Nguyen Nhat Thao Certificate
16973 Phan Phung Giao Phuong Certificate
506539 Thai Thi Hong Ngan Certificate
512332 Thi Hoang Vy Dang Certificate
48739 Tran Bao Khuyen Certificate
49085 Tran Huu Dat Certificate
506554 Tran The Tan Certificate
49862 Tran Thi Phuong Thao Certificate
49880 Tran Thi Thuy Certificate
4288 Tran Thi Xuan Thanh Certificate
27029 TRAN TRUONG AN Certificate
48166 TRAN TRUONG LUAT Certificate
35927 TRUONG MINH THANG Certificate
26489 TRUONG THI LE HA Certificate
49786 TRUONG TRONG CHIEN Certificate
7001 Vo Ngoc Tuyen Certificate
4124 Vo Thi Cam Thi Certificate
8250 Vo Thi Nga Certificate
49890 VO THI THU HANG Certificate
49868 Vo Thuy Van Certificate
3962 Vu Cam Trang Certificate
27539 Vu Huy Hoang Certificate
48745 Vu Ngoc Lan Certificate
48809 Vu Tran Phuong Tram Certificate
41887 VUONG BAO THU Certificate

 

 

 

Giải thưởng SUCCESS STORY toàn cầu

 

Kỳ thi “Success Story Competition” được tổ chức hàng năm bởi tổ chức ITC/UN/WTO trên 61 quốc gia

“Smarts and action are on the same side of the equation where the sum is success.  ~Garrett Hazel”

Học viên đạt giải SUCCESS STORY toàn cầu, tổ chức bởi ITC/UN/WTO do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ

Năm 2010:

Ms. Bùi Thị Vân Hà
Giám đốc chuỗi cung ứng & Thu mua
Bonfiglioli Vietnam Co. Ltd.
(one of ten winners all over the world, the third from left, first row at the “Success Story Award” in Nairobi – Kenya, April 2010)

Chương trình không những cung cấp những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng mà còn có tính khích lệ cao. Cuộc thi “Success Story Competition” (Chia sẻ những câu chuyện thành công) được tổ chức hàng năm và khuyến khích tất cả học viên chia sẻ về sự thành công trong áp dụng những kiến thức đã học được vào công việc thực tế. Thật tự hào khi được chọn là một trong những người thắng cuộc và nhận phần thưởng là một chuyến đi tham dự hội nghị MLS-SCM quốc tế do ITC tổ chức luân lưu mỗi năm ở một quốc gia.

Năm 2011:

Mr. Phạm Hùng
Giám đốc điều hành
Newland Logistics Vietnam Co., Ltd
(his presentation at the “Success Story Award” in Kuala Lumpur – Malaysia, April 2011)

“Từng làm việc ở các vị trí khác nhau trong chuỗi cung ứng và hiện đang là giám đốc điều hành của một công ty về logistics và phân phối hàng hóa, khi tham gia học phần này, tôi cảm thấy thực sự thú vị và hữu ích bởi nó không chỉ cung cấp những kiến thức trong việc quản lý và vận hành các hoạt động logistics hàng ngày như vận chuyển, tồn kho, các hoạt động kho bãi mà còn đề cập đến các vấn đề chiến lược của logistics, đặc biệt là sự tích hợp của logistics với toàn chuỗi cung ứng…

 

 • Quản trị chuỗi cung ứng – Biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

 

2.2.1 GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH:

 

 • Giúp Doanh nghiệp xây dựng năng lực Quản trị chuỗi cung ứng, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, cung cấp cơ hội xuất khẩu, gia nhập chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
 • Giúp đội ngũ quản lý doanh nghiệp hiểu tầm quan trọng của ứng dụng Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả vào hoạt động phát triển bền vững của Doanh nghiệp Giúp thiết lập mục tiêu, chiến lược Quản trị chuỗi cung ứng, đánh giá và quản lý nhu cầu, quản lý vận hành doanh nghiệp, quản lý thu mua cung ứng, quản lý quy trình logistics, quản lý mối quan hệ doanh nghiệp và đối tác trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
 • Hiểu các ứng dụng công nghệ lên chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt động kinh doanh như thế nào, làm thế nào để giám sát và đánh giá hoạt động chuỗi cung ứng…

 

2.2.2 NHỮNG AI NÊN THAM GIA:

 

Các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên viên, bộ phận Quản trị chuỗi cung ứng, thu mua, bộ phận logistics, kho bãi, dự báo, hoạch định kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp.

 

Nội dung chương trình: 
1. Chuỗi cung ứng và Doanh nghiệp
2. Mục tiêu và chiến lược Quản trị chuỗi cung ứng
3. Tìm hiểu thị trường
4. Quản trị vận hành
5. Quản trị Thu mua & Cung ứng
6. Quan hệ đối tác Quản trị chuỗi cung ứng
7. Quản trị Logistics
8. Quản trị hoạt động chuỗi cung ứng

Thời lượng học: 2 ngày, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần

Khai giảng: hàng tháng

Ngôn ngữ đào tạo:    Tiếng Việt
Cấp chứng nhận khi hoàn thành khóa học do Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CBAM

Trụ sở: 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Cơ sở TP. HCM: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84) 28 62 883 030 (Exit 8072/ 8051)
Cơ sở Hà Nội: Phòng 104 B, Trung tâm GDNN - GDTX Quận Hai Bà Trưng, Số 9, Phố Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
ĐT: (024) 6328 2624

Hotline: 0967571418
Liên hệ tuyển sinh nghề kép tại Đức: 0985 583 582

Email: cbam@cbam.edu.vn
FB: facebook.com/TruongCBAM
Website: cbam.edu.vn

CBAM theme © 2022. All rights reserved.