Kỹ Năng Nhà Quản Lý

[:vi]

KỸ NĂNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

 1. Tâm lý và ứng dụng tâm lý trong lãnh.

–    Hiểu đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, nắm vững những yêu cầu tâm lý đối với người lãnh đạo.
–    Vận dụng tâm lý học trong công tác của người lãnh đạo và hiểu được sự tác động mang tính tâm lý của người lãnh đạo đối với cấp dưới
–    Có khả năng kiểm soát tâm lý trong công việc, đàm phán, điều khiển hội họp và phát biểu trước công chúng.
–    Hiểu được các khía cạnh tâm lý chi phối và đề ra các phương pháp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

 1. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

– Cung cấp các kỹ năng, các bước thực hiện của  giao tiếp hiệu quả
– Giao tiếp, thuyết trình một cách tự tin và mang lại hiệu quả trong việc chuyển tải và nhận thông tin nhanh chóng.

3. Kỹ năng giao việc và giám sát thực hiện.

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để nâng cao kỹ năng giao việc cho nhân viên và giám sát hiệu quả việc thực hiện công việc của nhân viên:
–    Nắm vững các nguyên tắc giao việc
–    Nâng cao kỹ năng chọn đúng người và giao đúng việc
–    Biết đào tạo nhân viên đáp ứng các yêu cầu của công việc.

  1. Kỹ năng tạo động lực, động viên nhân viên:

Giúp học viên hiểu một cách có hệ thống về nhu cầu và động lực của con người.
–    Ứng dụng công cụ giúp nắm bắt trạng thái tâm lý con người.
–    Giải thích các yếu tố động viên ảnh hưởng đến thái độ của con người trong công việc.
–    Nhận thức vai trò nhà quản lý trong việc khuyến khích tạo động lực cho nhân viên.
–    Ứng dụng các biện pháp, kỹ năng, mô hình trong việc tán thưởng nhân viên.

  1.  Quản lý thời gian và công việc hiệu quả: 

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để quản lý thời gian và công việc:
–    Nắm vững phương pháp để quản lý thời gian một cách thành công.
–    Áp dụng thành thạo kỹ thuật ưu tiên hóa.
–    Lựa chọn và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý lịch công tác.
–    Loại bỏ tình trạng chần chừ và giảm thiểu các tình huống làm mất thời gian
–    Biết ủy thác công việc
–    Thiết lập sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

6. Kỹ năng quản trị và phát triển nhân viên

–    Giúp học viên nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên trong đội ngũ.
–    Ứng dụng lý thuyết về quyền lực trong quản lý con người.
–    Hiểu biết tâm lý nhân viên
–    Quản lý theo mục tiêu  KPIs & KRAs
–    Hỗ trợ nhà quản lý giải quyết các trường hợp, tình huống nhân viên làm việc kém.
–    Đưa ra các cách khắc phục và quản lý hiệu quả.

7. Kỹ năng bán hàng

– Nhận diện được các yếu tố thúc đẩy thành quyết định mua hàng của khách hàng
– Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi, rèn luyện kỹ năng lắng nghe, xử lý thắc mắc của khách hàng và ý nghĩa của việc kết thúc bán hàng để trong mọi trường hợp có thể giữ gìn cơ hội bán hàng

8. Nâng cao năng lực lãnh đạo và xử lý xung đột

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những kiến thức liên quan đến vai trò người lãnh đạo cũng như những phương pháp và công cụ giúp các cấp quản lý từng bước có được sự thừa nhận của đội ngũ:
–    Phân biệt rõ hai khái niệm lãnh đạo và quản lý
–    Hệ thống được ba trách nhiệm cốt yếu trong vai trò lãnh đạo
–    Sử dụng linh hoạt các quyền lực trong vai trò lãnh đạo
–    Nắm vững lý thuyết về động lực và nghệ thuật tạo động lực cho nhân viên.
–    Ứng dụng công cụ giúp nhận diện động lực
–    Nắm vững quy trình xử lý các vấn đề mâu thuẫn.

9. Kỹ năng chăm sóc khách hàng

– Cung cấp các kỹ năng nền tảng về những nghiên cứu văn hóa chăm sóc khách hàng
– Nâng cao kỹ năng ứng xử với khách hàng trong các tình huống khác nhau
– Biết nên và cần làm gì khi khách hàng cần sự chăm sóc, khi khách hàng phàn nàn …

10. Giao tiếp và đàm phán

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để nâng cao kỹ năng trong giao tiếp và đàm phán:
–    Hệ thống các lý thuyết cần cho việc nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán
–    Hiểu và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật
–    Áp dụng các hướng dẫn thực trong khóa học nhằm nâng cao kỹ năng cũng như sự tự tin trong ứng xử.

11. Quản lý sự thay đổi

–    Nhận biết vai trò quan trọng của người quản lý trong việc thay đổi quản lý.
–    Thảo luận về những nhu cầu, thách thức trong quản lý sự thay đổi. Hiểu và áp dụng các bước chính cần thiết để quản lý sự thay đổi của tổ chức.
–    Áp dụng kiến ​​thức, kinh nghiệm để quản lý hiệu quả sự thay đổi hành vi của tổ chức kinh doanh.

12. Quản lý dự án và kỹ năng lập kế hoạch

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để nâng cao kỹ năng quản lý dự án:
–    Nắm vững các yêu cầu về quản trị dự án
–    Hiểu được chu trình của dự án
–    Vận dụng thành thạo các công cụ và các kỹ thuật khác nhau của quản trị dự án như: Giải quyết vấn đề, giá trị đạt được, biểu thị dự án, đánh giá dự án, quản lý cấu hình, và quản lý chất lượng.
–    Quản lý hiệu quả các yếu tố quan trọng của quản lý dự án như: phạm vi, thời gian, giá thành, chất lượng, quản lý thông tin và rủi ro.
–    Bảo đảm sự thành công của dự án và góp phần vào tiến trình phát triển kinh doanh và tri thức của doanh nghiệp.

13. Văn hóa doanh nghiệp

–    Hiểu tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp
–    Cơ sở để xây dựng văn hóa doanh nghiệp
–    Nghiên cứu những hành vi phù hợp với quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp

14. Kỹ năng thuyết trình

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những phương pháp, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để thực hiện nhữnng buổi thuyết trình có hiệu quả tốt:
–    Xây dựng sự tự tin và mối quan hệ tốt với thính giả.
–    Nắm vững phương pháp chuẩn bị và tiến hành buổi thuyết trình
–    Hiểu rõ mục đích và yêu cầu của những tình huống thuyết trình trong kinh doanh
–    Chuẩn bị bài thuyết trình với nội dung và hình thức hiệu quả cho mục đích truyền đạt
–    Tiến hành thuyết trình một cách hấp dẫn và thuyết phục
–    Làm chủ hiệu quả của buổi thuyết trình.[:en]

 1. Chuyên đề đào tạoKỸ NĂNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ
  1. Tâm lý và ứng dụng tâm lý trong lãnh.

  –    Hiểu đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, nắm vững những yêu cầu tâm lý đối với người lãnh đạo.
  –    Vận dụng tâm lý học trong công tác của người lãnh đạo và hiểu được sự tác động mang tính tâm lý của người lãnh đạo đối với cấp dưới
  –    Có khả năng kiểm soát tâm lý trong công việc, đàm phán, điều khiển hội họp và phát biểu trước công chúng.
  –    Hiểu được các khía cạnh tâm lý chi phối và đề ra các phương pháp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

  1. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

  – Cung cấp các kỹ năng, các bước thực hiện của  giao tiếp hiệu quả
  – Giao tiếp, thuyết trình một cách tự tin và mang lại hiệu quả trong việc chuyển tải và nhận thông tin nhanh chóng.

  3. Kỹ năng giao việc và giám sát thực hiện.

  Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để nâng cao kỹ năng giao việc cho nhân viên và giám sát hiệu quả việc thực hiện công việc của nhân viên:
  –    Nắm vững các nguyên tắc giao việc
  –    Nâng cao kỹ năng chọn đúng người và giao đúng việc
  –    Biết đào tạo nhân viên đáp ứng các yêu cầu của công việc.

  1. Kỹ năng tạo động lực, động viên nhân viên–    Giúp học viên hiểu một cách có hệ thống về nhu cầu và động lực của con người.
   –    Ứng dụng công cụ giúp nắm bắt trạng thái tâm lý con người.
   –    Giải thích các yếu tố động viên ảnh hưởng đến thái độ của con người trong công việc.
   –    Nhận thức vai trò nhà quản lý trong việc khuyến khích tạo động lực cho nhân viên.
   –    Ứng dụng các biện pháp, kỹ năng, mô hình trong việc tán thưởng nhân viên.5. Quản lý thời gian và công việc hiệu quảKhóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để quản lý thời gian và công việc:
   –    Nắm vững phương pháp để quản lý thời gian một cách thành công.
   –    Áp dụng thành thạo kỹ thuật ưu tiên hóa.
   –    Lựa chọn và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý lịch công tác.
   –    Loại bỏ tình trạng chần chừ và giảm thiểu các tình huống làm mất thời gian
   –    Biết ủy thác công việc
   –    Thiết lập sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

   6. Kỹ năng quản trị và phát triển nhân viên

   –    Giúp học viên nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên trong đội ngũ.
   –    Ứng dụng lý thuyết về quyền lực trong quản lý con người.
   –    Hiểu biết tâm lý nhân viên
   –    Quản lý theo mục tiêu  KPIs & KRAs
   –    Hỗ trợ nhà quản lý giải quyết các trường hợp, tình huống nhân viên làm việc kém.
   –    Đưa ra các cách khắc phục và quản lý hiệu quả.

   7. Kỹ năng bán hàng

   – Nhận diện được các yếu tố thúc đẩy thành quyết định mua hàng của khách hàng
   – Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi, rèn luyện kỹ năng lắng nghe, xử lý thắc mắc của khách hàng và ý nghĩa của việc kết thúc bán hàng để trong mọi trường hợp có thể giữ gìn cơ hội bán hàng

   8. Nâng cao năng lực lãnh đạo và xử lý xung đột

   Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những kiến thức liên quan đến vai trò người lãnh đạo cũng như những phương pháp và công cụ giúp các cấp quản lý từng bước có được sự thừa nhận của đội ngũ:
   –    Phân biệt rõ hai khái niệm lãnh đạo và quản lý
   –    Hệ thống được ba trách nhiệm cốt yếu trong vai trò lãnh đạo
   –    Sử dụng linh hoạt các quyền lực trong vai trò lãnh đạo
   –    Nắm vững lý thuyết về động lực và nghệ thuật tạo động lực cho nhân viên.
   –    Ứng dụng công cụ giúp nhận diện động lực
   –    Nắm vững quy trình xử lý các vấn đề mâu thuẫn.

   9. Kỹ năng chăm sóc khách hàng

   – Cung cấp các kỹ năng nền tảng về những nghiên cứu văn hóa chăm sóc khách hàng
   – Nâng cao kỹ năng ứng xử với khách hàng trong các tình huống khác nhau
   – Biết nên và cần làm gì khi khách hàng cần sự chăm sóc, khi khách hàng phàn nàn …

   10. Giao tiếp và đàm phán

   Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để nâng cao kỹ năng trong giao tiếp và đàm phán:
   –    Hệ thống các lý thuyết cần cho việc nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán
   –    Hiểu và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật
   –    Áp dụng các hướng dẫn thực trong khóa học nhằm nâng cao kỹ năng cũng như sự tự tin trong ứng xử.

   11. Quản lý sự thay đổi

   –    Nhận biết vai trò quan trọng của người quản lý trong việc thay đổi quản lý.
   –    Thảo luận về những nhu cầu, thách thức trong quản lý sự thay đổi. Hiểu và áp dụng các bước chính cần thiết để quản lý sự thay đổi của tổ chức.
   –    Áp dụng kiến ​​thức, kinh nghiệm để quản lý hiệu quả sự thay đổi hành vi của tổ chức kinh doanh.

   12. Quản lý dự án và kỹ năng lập kế hoạch

   Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những lý thuyết, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để nâng cao kỹ năng quản lý dự án:
   –    Nắm vững các yêu cầu về quản trị dự án
   –    Hiểu được chu trình của dự án
   –    Vận dụng thành thạo các công cụ và các kỹ thuật khác nhau của quản trị dự án như: Giải quyết vấn đề, giá trị đạt được, biểu thị dự án, đánh giá dự án, quản lý cấu hình, và quản lý chất lượng.
   –    Quản lý hiệu quả các yếu tố quan trọng của quản lý dự án như: phạm vi, thời gian, giá thành, chất lượng, quản lý thông tin và rủi ro.
   –    Bảo đảm sự thành công của dự án và góp phần vào tiến trình phát triển kinh doanh và tri thức của doanh nghiệp.

   13. Văn hóa doanh nghiệp

   –    Hiểu tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp
   –    Cơ sở để xây dựng văn hóa doanh nghiệp
   –    Nghiên cứu những hành vi phù hợp với quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp

   14. Kỹ năng thuyết trình

   Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên về những phương pháp, kỹ thuật và công cụ ứng dụng để thực hiện nhữnng buổi thuyết trình có hiệu quả tốt:
   –    Xây dựng sự tự tin và mối quan hệ tốt với thính giả.
   –    Nắm vững phương pháp chuẩn bị và tiến hành buổi thuyết trình
   –    Hiểu rõ mục đích và yêu cầu của những tình huống thuyết trình trong kinh doanh
   –    Chuẩn bị bài thuyết trình với nội dung và hình thức hiệu quả cho mục đích truyền đạt
   –    Tiến hành thuyết trình một cách hấp dẫn và thuyết phục
   –    Làm chủ hiệu quả của buổi thuyết trình

 2. Lịch học

  Khai giảng:

  Địa điểm học: 19 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

 3. Học phí
  Học phí: …………… vnđ/khóaTHÔNG TIN LIÊN HỆ:
  TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
  Trụ sở: 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCMCơ sở TP. HCM: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
  ĐT: (84) 28 62883030 (máy lẻ 8072/ 8060)

  Cơ sở Hà Nội: Phòng 306, tầng 3, toà nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
  ĐT: (84) 24 3574 2169 (máy lẻ 398) | (84) 24 3574 2172 (máy lẻ 399)

  Hotline: 1900 9249
  Facebook: https://facebook.com/TruongCBAM
  Email: cbam@cbam.edu.vn
  website: https://www.cbam.edu.vn/daotaokep

[:]

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CBAM

Trụ sở: 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Cơ sở TP. HCM: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84) 28 62 883 030 (Exit 8072/ 8051)
Cơ sở Hà Nội: Phòng 104 B, Trung tâm GDNN - GDTX Quận Hai Bà Trưng, Số 9, Phố Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
ĐT: (024) 6328 2624

Hotline: 0967571418
Liên hệ tuyển sinh nghề kép tại Đức: 0985 583 582

Email: cbam@cbam.edu.vn
FB: facebook.com/TruongCBAM
Website: cbam.edu.vn

CBAM theme © 2022. All rights reserved.