Giám Đốc Điều Hành

[:vi]

 1. Thông tin giảng dạy và cấp bằngTrường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry of Vietnam – VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam với hơn 11.000 doanh nghiệp hội viên trải khắp đất nước, nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước.Trong những năm qua, trường CBAM đã tổ chức và giảng dạy hàng trăm khóa học từ ngắn hạn đến dài hạn đạt chuẩn quốc tế với hơn 28.000 học viên tham dự là các doanh nhân, giám đốc của các tập đoàn, các tổng công ty trong và ngoài nước; các cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Phía Nam.Hiện thực hóa sứ mệnh của mình, Nhà Trường đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế và phù hợp với môi trường Việt Nam để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

  Trong những năm gần đây, hàng trăm trung tâm đào tạo được thành lập trên khắp đất nước dưới hình thức hợp tác, nhượng quyền,…  Việc này giúp học viên có nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng là thách thức đối với các tổ chức đào tạo trong nước. Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường cùng với quyết tâm trở thành trường đào tạo kinh doanh hàng đầu, trường CBAM đã và đang nỗ lực nâng cao vị thế trong thị trường cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam.

 2. Cấu trúc chương trình
CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHÍNH KẾT QUẢ
1.  Chân dung của CEO
 • Giám đốc điều hành (CEO) – Trách nhiệm và quyền lợi
 • Các tố chất cần có của Giám đốc điều hành.
 • Chân dung của cấp lãnh đạo trước vận hội phát triển và nhu cầu hội nhập hiện nay.
 • Nhận biết sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý
 • Xác định được các vai trò then chốt của lãnh đạo
 • Xác định được mục tiêu phấn đấu để trở thành Giám đốc điều hành chuyên nghiệp trong thời đại mới
2.      Quản trị chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá bản chất của quản trị chiến lược và tầm quan trọng cho sự phát triển của lập kế hoạch công ty trong tổ chức hiện đại.
 • Các phương pháp phân tích và lên chiến lược cho Doanh nghiệp.
 • Đánh giá mô hình, mức độ và phương pháp khác nhau với việc lập kế hoạch chiến lược.
 • Hoạch định chiến lược và chiến thuật Doanh nghiệp.
 • Thẩm định những kỹ thuật đánh giá và ra quyết định.
 • Quản lý chiến lược, kế hoạch kinh doanh Doanh nghiệp và kiểm tra tính hiệu quả.
 • Tìm ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho Doanh nghiệp.
 • Nhận biết tính chất, phạm vi và nhu cầu cho lập kế hoạch chiến lược doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá các công cụ và kỹ thuật phân tích cho những quyết định lập kế hoạch chiến lược công ty.
 • Có thể phê bình đánh giá các vấn đề và cách tiếp cận để thực hiện
 • chiến lược, và đo lường và kiểm soát hiệu suất chiến lược của công ty.
 • Có khả năng phê bình đánh giá các vấn đề đương đại và những thách thức trong tương lai ảnh hưởng đến kế hoạch chiến lược của công ty, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các công ty trên thế giới.
3.      Quản trị chiến lược Marketing.
 • Xác định chiến lược marketing và giải thích vai trò và phạm vi của tiếp thị chiến lược và sự khác biệt giữa chiến lược và chiến thuật marketing.
 • Xác định định hướng kinh doanh khác nhau và giải thích tầm quan trọng của định hướng marketing và làm thế nào để tạo ra một văn hóa marketing xuyên suốt tổ chức.
 • Phân tích môi trường kinh doanh, cơ cấu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
 • Phân tích hành vi của khách hàng tiêu dùng (B2C), Hành vi khách hàng doanh nghiệp (B2B).
 • Quyết định sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, quản lý vòng đời sản phẩm
 • Chiến lược marketing phối hợp: sản phẩm, Định giá, Kênh phân phối, Xúc tiến bán hàng.
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM).
 • Chiến lược cho thị trường dịch vụ.
 • Xác định xây dựng thương hiệu và đánh giá giá trị, mục đích của nóvà thành tích trong bối cảnh của chiến lược quản lý tiếp thị.
 • Đánh giá tính phù hợp của chiến lược marketing qua tất cả các lĩnh vực kinh doanh và quy mô doanh nghiệp khác nhau.
 • Hiểu được tầm quan trọng của phân tích chiến lược marketingvà nghiên cứu tác động môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, năng động của toàn cầu ngày hôm nay ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiến lược và kế hoạch marketing.
 • Nhận dạng ý nghĩa của phân tích cơ cấu thị trường và đối thủ cạnh tranh, các điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, và thách thức đối với doanh nghiệp.
 • Hiểu được làm thế nào để thực hiện, đo lường và kiểm soát kế hoạch chiến lược marketing.
 • Đánh giá vai trò của marketing phối hợp trong kế hoạch tiếp thị chiến lược và cách áp dụng trong thực tế.
 • Hiểu cách làm marketing chiến lược có thể được áp dụng cho một loạt các bối cảnh doanh nghiệp bao gồm cả khu vực vừa và nhỏ.
4.      Chiến lược quản lý nhân sự.
 • Bí quyết quản lý nhân sự một cách chiến lược và hiệu quả.
 • Mô tả nội dung và bối cảnh của một chiến lược nhân sự, liên quan đến một loạt các vấn đề của tổ chức và bối cảnh kinh doanh.
 • Chiến lược và kế hoạch tổ chức và phát triển nhân sự khác nhau, đánh giá bản chất, lợi ích cơ cấu tổ chức nhân sự tập trung hoặc phân tán quyền lực, cơ cấu dọc hoặc ngang.
 • Kế hoạch phân tích nhu cầu nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài.
 • Phát triển tổ chức và quản lý sự thay đổi.
 • Tư vấn tối ưu hóa quản lý nhân sự.
 • Đánh giá khả năng để tối đa hóa các kỹ năng và đóng góp của nhân sự vào tổ chức bằng cách sử dụng chiến lược đào tạo và phát triển con người.
 • Giải thích tổ chức có thể tối ưu hóa sự tham gia và cam kết của nhân viên của họ thông qua sáng tạo và thực hiện chiến lược quan hệ việc làm tích cực như thế nào.
 • Quản lý thực hiện bao gồm hoạt động thẩm định như một công cụ để đo lường sự đóng góp và công nhận thành tựu. Balanced Scorecard. Tổng khen thưởng, kết hợp hiệu quả phần thưởng tài chính và phi tài chính.
 • Hiểu được bản chất và lợi ích của áp dụng tiếp cận chiến lược để quản lý và phát triển con người.
 • Xác định được quan điểm và xu hướng mới trong quản lý nhân sự.
 • Phát triển kỹ năng quan trọng trong quản trị nhân sự.
 • Mạnh dạn hơn trong các quyết định thay đổi Doanh nghiệp.
 • Kết hợp nguyên tắc và giá trị đạo đức phù hợp trong một đề xuất chiến lược nhân sự.
 • Áp dụng và đánh giá các kỹ thuật quản lý nguồn nhân lực trong thực tế.
 • Hiểu biết về các chiến lược cho mối quan hệ của nhân viên.
 • Hiểu biết về các thiết kế, giám sát và đánh giá của một chiến lược nhân sự.
 • Hiểu biết về các chiến lược quản lý và phần thưởng hiệu suất làm việc.
 • Đánh giá giá trị gia tăng bởi các kế hoạch chiến lược nhân sự của tổ chức.
5.      Quản trị tài chính và quản trị dự án
 • Định nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của quản lý tài chính – kế toán dành đối với giám đốc điều hành.
 • Giải thích vai trò và mục tiêu kinh doanh của quản lý tài chính và cũng môi trường pháp lý mà doanh nghiệp hoạt động trong đó.
 • Thông tin mới nhất về các khái niệm, nguyên tắc và quy định trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế.
 • Phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. (Tính thanh khoản, Hệ số nợ, hiệu quả kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho, vốn lưu động, khoản phải thu, phải trả vv…)
 • Phân tích và quản trị dòng tiền.
 • Kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 • Tái cấu trúc dưới góc độ tài chính của Doanh nghiệp.
 • Khái niệm chung về quản trị dự án.
 • Khung thẩm định dự án, các chỉ tiêu thẩm định, phân tích dự án: dòng tiền dự án, rủi ro dự án, thời gian thực hiện dự án, nguồn lực thực hiện dự án.
 • Giải thích nguyên tắc, lợi ích và hạn chế của phương pháp thẩm định đầu tư khác nhau: tính toán tỷ lệ thu hồi vốn/ lợi nhuận, hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng (NPV), chỉ số lợi nhuận, và tỷ lệ sinh lợi nội tại (IRR) và có thể thực hiện các phép tính để đánh giá giá trị đầu tư.
 • Xác định các khía cạnh khác nhau về tính khả thi như tài chính, kỹ thuật, xã hội, đạo đức, sinh thái và quản lý.
 • Giải thích và tính toán giá trị cổ phần của một công ty dựa trên: giá trị tài sản ròng (NAV), giá thu nhập (PER), dòng tiền mặt và định giá cổ tức và thảo luận các đặc tính liên quan của từng phương pháp.
 • Quản trị rủi ro tài chính và gia tăng tính hiệu quả của việc quản lý dòng tiền.
 • Hiểu được vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp và liên kết chính của nó với mục tiêu kinh doanh bao gồm tái cấu trúc doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại.
 • Hiểu biết về các nguồn nợ và tài trợ vốn chủ sở hữu chính và ý nghĩa của các phương án tài trợ tài chính.
 • Tầm quan trọng của thông tin tài chính ‘tốt’ và những cơ sở nền tảng của kế toán.
 • Hiểu và có khả năng vận dụng giao dịch tài chính và tuân thủ các quy định về tài chính, kế toán và thuế hiệu quả.
 • Hiểu và phân tích được báo cáo tài chính Doanh nghiệp.
 • Có thể để đánh giá các quyết định đầu tư bằng cách sử dụng một loạt các thẩm định kỹ thuật. Vận dụng các kiến thức kinh tế căn bản vào công tác quản lý đầu tư và xây dựng theo yêu cầu quy định pháp lý của nhà nước.
 • Có thể tính toán một số chỉ tiêu về: Thời gian thực hiện dự án; phương pháp rút ngắn thời gian ; phương pháp huy động nguồn lực; phương pháp cân bằng nguồn lực tối ưu ; cách thức lựa chọn một giám đốc dự án và các chuyên viên dự án v.v……
 • Trang bị cho học viên các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.
6.      Phong cách lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp
 • Các phong cách lãnh đạo khác nhau và phạm vi áp dụng. Năng lực lãnh đạo mới.
 • Tầm chiến thuật, tầm chiến lược, tầm tác nghiệp trong các cấp quản lý của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp (OD).
 • Thảo luận cách tiếp cận khác nhau đối với thay đổi và hiệu lực trên văn hóa của một tổ chức.
 • Giải thích những chức năng chính và quá trình của quản lý và đóng góp cuả chúng vào đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 • Phân biệt giữa hiệu quả tổ chức và tính năng tổ chức.
 • Phân tích các yếu tố và xu hướng quan trọng ảnh hưởng lên cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý bằng cách sử dụng PESTLE.
 • Thảo luận về tác động của môi trường nội bộ lên cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý.
 • Khám phá cách tổ chức đối phó với môi trường năng động.
 • Làm thế nào lãnh đạo công cuộc đổi mới trong tổ chức, quản lý quá trình thay đổi và sự đối kháng đối với sự thay đổi.
 • Hiểu biết về các yếu tố quan trọng trong cơ cấu và thiết kế tổ chức.
 • Kỹ năng và kiến thức về diễn biến và hành vi của một người khi làm việc trong nhóm tổ chức.
 • Hiểu được quá trình quản lý trong một bối cảnh tổ chức.
 • Hiểu các khái niệm về chiến lược tổ chức và mục tiêu tổ chức và mối quan hệ của chúng hiệu quả và năng suất tổ chức.
 • Thảo luận về bản chất của quyền lực và chính trị trong các tổ chức.
 • Giải quyết tình huống thiết thực.
 • Quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả hơn.
 • Phác thảo vai trò của người quản lý trong việc xây dựng mô hình hành vi mới, văn hóa doanh nghiệp.
7.      Luật Kinh tế dành cho doanh nghiệp.
 • Những vấn đề cơ bản về luật kinh doanh.
 • Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp.
 • Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.
 • Pháp luật về phá sản.
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
 • Pháp luật về cạnh tranh trong kinh doanh.
 • Giời thiệu tổng quát và sơ nét về các luật lệ, quy định chi phối hoạt động của doanh nghiệp.
 • Luật kinh doanh quốc tế.
 • Nhận biết khái niệm cơ bản và vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
 • Hiểu rõ pháp luật về đầu tư.
 • Nắm rõ nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại.
8.      Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh.
 • Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán.
 • Sách lược và chiến thuật.
 • Văn hóa trong đàm phán.
 1. Xây dựng mục tiêu win – win, tạo dựng được niềm tin.
 2. Kinh nghiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác theo định hướng Doanh Nghiệp.
 3. Tăng cường kỹ năng kinh doanh.

 

 

3. Phương thức đào tạo

Phương thức học:

 • Đăng ký học trọn khóa học từng chuyên đề.
 • Thời gian học: 116 tiết/trọn khóa đào tạo.
 • Lịch học : lớp tối thứ Ba – Năm hàng tuần (18:00 – 21:00); lớp học cả ngày thứ Bảy (sáng 8:30 – 11:30; chiều từ 13:30 – 16:30)

Phương pháp đào tạo:

 • Dễ hiểu nhờ phân tích;
 • Dễ nhớ nhờ thảo luận;
 • Dễ ứng dụng nhờ thực tiễn;
 • Dễ đánh giá nhờ kỹ năng chuyên sâu;
 • Làm rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng – người tham dự áp dụng được gì?
 • Phương pháp đào tạo nhằm khuyến khích khả năng tích cực của từng thành viên.
 • Vận dụng linh hoạt được các kỹ năng để giải quyết nhiệm vụ và xử lý vấn đề.
 • Không ngừng phát triển khả năng chuyên môn của người tham dự.

Điều kiện đủ để cấp chứng chỉ:

 • Tham dự ít nhất 80% thời gian theo quy định
 • Hoàn thiện thành công các bài tập và đề án của chương trình.
 • Đạt điểm thi cuối khóa.
 • Chứng chỉ “KHƠI DẬY TIỀM NĂNG CEO” do CBAM cấp có giá trị trên toàn quốc.

Thời gian nhập học: Khai giảng hàng tháng.

 • Học phí:25.000.000 VND/ khóa

[:en]

 1. Thông tin giảng dạy và cấp bằngTrường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry of Vietnam – VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam với hơn 11.000 doanh nghiệp hội viên trải khắp đất nước, nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước.Trong những năm qua, trường CBAM đã tổ chức và giảng dạy hàng trăm khóa học từ ngắn hạn đến dài hạn đạt chuẩn quốc tế với hơn 28.000 học viên tham dự là các doanh nhân, giám đốc của các tập đoàn, các tổng công ty trong và ngoài nước; các cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Phía Nam.

  Hiện thực hóa sứ mệnh của mình, Nhà Trường đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế và phù hợp với môi trường Việt Nam để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

  Trong những năm gần đây, hàng trăm trung tâm đào tạo được thành lập trên khắp đất nước dưới hình thức hợp tác, nhượng quyền,…  Việc này giúp học viên có nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng là thách thức đối với các tổ chức đào tạo trong nước. Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường cùng với quyết tâm trở thành trường đào tạo kinh doanh hàng đầu, trường CBAM đã và đang nỗ lực nâng cao vị thế trong thị trường cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam.

 2. Cấu trúc chương trình
CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHÍNH KẾT QUẢ
1.  Chân dung của CEO
 • Giám đốc điều hành (CEO) – Trách nhiệm và quyền lợi
 • Các tố chất cần có của Giám đốc điều hành.
 • Chân dung của cấp lãnh đạo trước vận hội phát triển và nhu cầu hội nhập hiện nay.
 • Nhận biết sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý
 • Xác định được các vai trò then chốt của lãnh đạo
 • Xác định được mục tiêu phấn đấu để trở thành Giám đốc điều hành chuyên nghiệp trong thời đại mới
2.      Quản trị chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá bản chất của quản trị chiến lược và tầm quan trọng cho sự phát triển của lập kế hoạch công ty trong tổ chức hiện đại.
 • Các phương pháp phân tích và lên chiến lược cho Doanh nghiệp.
 • Đánh giá mô hình, mức độ và phương pháp khác nhau với việc lập kế hoạch chiến lược.
 • Hoạch định chiến lược và chiến thuật Doanh nghiệp.
 • Thẩm định những kỹ thuật đánh giá và ra quyết định.
 • Quản lý chiến lược, kế hoạch kinh doanh Doanh nghiệp và kiểm tra tính hiệu quả.
 • Tìm ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho Doanh nghiệp.
 • Nhận biết tính chất, phạm vi và nhu cầu cho lập kế hoạch chiến lược doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá các công cụ và kỹ thuật phân tích cho những quyết định lập kế hoạch chiến lược công ty.
 • Có thể phê bình đánh giá các vấn đề và cách tiếp cận để thực hiện
 • chiến lược, và đo lường và kiểm soát hiệu suất chiến lược của công ty.
 • Có khả năng phê bình đánh giá các vấn đề đương đại và những thách thức trong tương lai ảnh hưởng đến kế hoạch chiến lược của công ty, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các công ty trên thế giới.
3.      Quản trị chiến lược Marketing.
 • Xác định chiến lược marketing và giải thích vai trò và phạm vi của tiếp thị chiến lược và sự khác biệt giữa chiến lược và chiến thuật marketing.
 • Xác định định hướng kinh doanh khác nhau và giải thích tầm quan trọng của định hướng marketing và làm thế nào để tạo ra một văn hóa marketing xuyên suốt tổ chức.
 • Phân tích môi trường kinh doanh, cơ cấu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
 • Phân tích hành vi của khách hàng tiêu dùng (B2C), Hành vi khách hàng doanh nghiệp (B2B).
 • Quyết định sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, quản lý vòng đời sản phẩm
 • Chiến lược marketing phối hợp: sản phẩm, Định giá, Kênh phân phối, Xúc tiến bán hàng.
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM).
 • Chiến lược cho thị trường dịch vụ.
 • Xác định xây dựng thương hiệu và đánh giá giá trị, mục đích của nóvà thành tích trong bối cảnh của chiến lược quản lý tiếp thị.
 • Đánh giá tính phù hợp của chiến lược marketing qua tất cả các lĩnh vực kinh doanh và quy mô doanh nghiệp khác nhau.
 • Hiểu được tầm quan trọng của phân tích chiến lược marketingvà nghiên cứu tác động môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, năng động của toàn cầu ngày hôm nay ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiến lược và kế hoạch marketing.
 • Nhận dạng ý nghĩa của phân tích cơ cấu thị trường và đối thủ cạnh tranh, các điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, và thách thức đối với doanh nghiệp.
 • Hiểu được làm thế nào để thực hiện, đo lường và kiểm soát kế hoạch chiến lược marketing.
 • Đánh giá vai trò của marketing phối hợp trong kế hoạch tiếp thị chiến lược và cách áp dụng trong thực tế.
 • Hiểu cách làm marketing chiến lược có thể được áp dụng cho một loạt các bối cảnh doanh nghiệp bao gồm cả khu vực vừa và nhỏ.
4.      Chiến lược quản lý nhân sự.
 • Bí quyết quản lý nhân sự một cách chiến lược và hiệu quả.
 • Mô tả nội dung và bối cảnh của một chiến lược nhân sự, liên quan đến một loạt các vấn đề của tổ chức và bối cảnh kinh doanh.
 • Chiến lược và kế hoạch tổ chức và phát triển nhân sự khác nhau, đánh giá bản chất, lợi ích cơ cấu tổ chức nhân sự tập trung hoặc phân tán quyền lực, cơ cấu dọc hoặc ngang.
 • Kế hoạch phân tích nhu cầu nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài.
 • Phát triển tổ chức và quản lý sự thay đổi.
 • Tư vấn tối ưu hóa quản lý nhân sự.
 • Đánh giá khả năng để tối đa hóa các kỹ năng và đóng góp của nhân sự vào tổ chức bằng cách sử dụng chiến lược đào tạo và phát triển con người.
 • Giải thích tổ chức có thể tối ưu hóa sự tham gia và cam kết của nhân viên của họ thông qua sáng tạo và thực hiện chiến lược quan hệ việc làm tích cực như thế nào.
 • Quản lý thực hiện bao gồm hoạt động thẩm định như một công cụ để đo lường sự đóng góp và công nhận thành tựu. Balanced Scorecard. Tổng khen thưởng, kết hợp hiệu quả phần thưởng tài chính và phi tài chính.
 • Hiểu được bản chất và lợi ích của áp dụng tiếp cận chiến lược để quản lý và phát triển con người.
 • Xác định được quan điểm và xu hướng mới trong quản lý nhân sự.
 • Phát triển kỹ năng quan trọng trong quản trị nhân sự.
 • Mạnh dạn hơn trong các quyết định thay đổi Doanh nghiệp.
 • Kết hợp nguyên tắc và giá trị đạo đức phù hợp trong một đề xuất chiến lược nhân sự.
 • Áp dụng và đánh giá các kỹ thuật quản lý nguồn nhân lực trong thực tế.
 • Hiểu biết về các chiến lược cho mối quan hệ của nhân viên.
 • Hiểu biết về các thiết kế, giám sát và đánh giá của một chiến lược nhân sự.
 • Hiểu biết về các chiến lược quản lý và phần thưởng hiệu suất làm việc.
 • Đánh giá giá trị gia tăng bởi các kế hoạch chiến lược nhân sự của tổ chức.
5.      Quản trị tài chính và quản trị dự án
 • Định nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của quản lý tài chính – kế toán dành đối với giám đốc điều hành.
 • Giải thích vai trò và mục tiêu kinh doanh của quản lý tài chính và cũng môi trường pháp lý mà doanh nghiệp hoạt động trong đó.
 • Thông tin mới nhất về các khái niệm, nguyên tắc và quy định trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế.
 • Phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. (Tính thanh khoản, Hệ số nợ, hiệu quả kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho, vốn lưu động, khoản phải thu, phải trả vv…)
 • Phân tích và quản trị dòng tiền.
 • Kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 • Tái cấu trúc dưới góc độ tài chính của Doanh nghiệp.
 • Khái niệm chung về quản trị dự án.
 • Khung thẩm định dự án, các chỉ tiêu thẩm định, phân tích dự án: dòng tiền dự án, rủi ro dự án, thời gian thực hiện dự án, nguồn lực thực hiện dự án.
 • Giải thích nguyên tắc, lợi ích và hạn chế của phương pháp thẩm định đầu tư khác nhau: tính toán tỷ lệ thu hồi vốn/ lợi nhuận, hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng (NPV), chỉ số lợi nhuận, và tỷ lệ sinh lợi nội tại (IRR) và có thể thực hiện các phép tính để đánh giá giá trị đầu tư.
 • Xác định các khía cạnh khác nhau về tính khả thi như tài chính, kỹ thuật, xã hội, đạo đức, sinh thái và quản lý.
 • Giải thích và tính toán giá trị cổ phần của một công ty dựa trên: giá trị tài sản ròng (NAV), giá thu nhập (PER), dòng tiền mặt và định giá cổ tức và thảo luận các đặc tính liên quan của từng phương pháp.
 • Quản trị rủi ro tài chính và gia tăng tính hiệu quả của việc quản lý dòng tiền.
 • Hiểu được vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp và liên kết chính của nó với mục tiêu kinh doanh bao gồm tái cấu trúc doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại.
 • Hiểu biết về các nguồn nợ và tài trợ vốn chủ sở hữu chính và ý nghĩa của các phương án tài trợ tài chính.
 • Tầm quan trọng của thông tin tài chính ‘tốt’ và những cơ sở nền tảng của kế toán.
 • Hiểu và có khả năng vận dụng giao dịch tài chính và tuân thủ các quy định về tài chính, kế toán và thuế hiệu quả.
 • Hiểu và phân tích được báo cáo tài chính Doanh nghiệp.
 • Có thể để đánh giá các quyết định đầu tư bằng cách sử dụng một loạt các thẩm định kỹ thuật. Vận dụng các kiến thức kinh tế căn bản vào công tác quản lý đầu tư và xây dựng theo yêu cầu quy định pháp lý của nhà nước.
 • Có thể tính toán một số chỉ tiêu về: Thời gian thực hiện dự án; phương pháp rút ngắn thời gian ; phương pháp huy động nguồn lực; phương pháp cân bằng nguồn lực tối ưu ; cách thức lựa chọn một giám đốc dự án và các chuyên viên dự án v.v……
 • Trang bị cho học viên các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.
6.      Phong cách lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp
 • Các phong cách lãnh đạo khác nhau và phạm vi áp dụng. Năng lực lãnh đạo mới.
 • Tầm chiến thuật, tầm chiến lược, tầm tác nghiệp trong các cấp quản lý của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp (OD).
 • Thảo luận cách tiếp cận khác nhau đối với thay đổi và hiệu lực trên văn hóa của một tổ chức.
 • Giải thích những chức năng chính và quá trình của quản lý và đóng góp cuả chúng vào đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 • Phân biệt giữa hiệu quả tổ chức và tính năng tổ chức.
 • Phân tích các yếu tố và xu hướng quan trọng ảnh hưởng lên cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý bằng cách sử dụng PESTLE.
 • Thảo luận về tác động của môi trường nội bộ lên cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý.
 • Khám phá cách tổ chức đối phó với môi trường năng động.
 • Làm thế nào lãnh đạo công cuộc đổi mới trong tổ chức, quản lý quá trình thay đổi và sự đối kháng đối với sự thay đổi.
 • Hiểu biết về các yếu tố quan trọng trong cơ cấu và thiết kế tổ chức.
 • Kỹ năng và kiến thức về diễn biến và hành vi của một người khi làm việc trong nhóm tổ chức.
 • Hiểu được quá trình quản lý trong một bối cảnh tổ chức.
 • Hiểu các khái niệm về chiến lược tổ chức và mục tiêu tổ chức và mối quan hệ của chúng hiệu quả và năng suất tổ chức.
 • Thảo luận về bản chất của quyền lực và chính trị trong các tổ chức.
 • Giải quyết tình huống thiết thực.
 • Quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả hơn.
 • Phác thảo vai trò của người quản lý trong việc xây dựng mô hình hành vi mới, văn hóa doanh nghiệp.
7.      Luật Kinh tế dành cho doanh nghiệp.
 • Những vấn đề cơ bản về luật kinh doanh.
 • Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp.
 • Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.
 • Pháp luật về phá sản.
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
 • Pháp luật về cạnh tranh trong kinh doanh.
 • Giời thiệu tổng quát và sơ nét về các luật lệ, quy định chi phối hoạt động của doanh nghiệp.
 • Luật kinh doanh quốc tế.
 • Nhận biết khái niệm cơ bản và vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
 • Hiểu rõ pháp luật về đầu tư.
 • Nắm rõ nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại.
8.      Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh.
 • Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán.
 • Sách lược và chiến thuật.
 • Văn hóa trong đàm phán.
 1. Xây dựng mục tiêu win – win, tạo dựng được niềm tin.
 2. Kinh nghiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác theo định hướng Doanh Nghiệp.
 3. Tăng cường kỹ năng kinh doanh.

 

 

3.Phương thức đào tạo

Phương thức học:

 • Đăng ký học trọn khóa học từng chuyên đề.
 • Thời gian học: 116 tiết/trọn khóa đào tạo.
 • Lịch học : lớp tối thứ Ba – Năm hàng tuần (18:00 – 21:00); lớp học cả ngày thứ Bảy (sáng 8:30 – 11:30; chiều từ 13:30 – 16:30)

Phương pháp đào tạo:

 • Dễ hiểu nhờ phân tích;
 • Dễ nhớ nhờ thảo luận;
 • Dễ ứng dụng nhờ thực tiễn;
 • Dễ đánh giá nhờ kỹ năng chuyên sâu;
 • Làm rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng – người tham dự áp dụng được gì?
 • Phương pháp đào tạo nhằm khuyến khích khả năng tích cực của từng thành viên.
 • Vận dụng linh hoạt được các kỹ năng để giải quyết nhiệm vụ và xử lý vấn đề.
 • Không ngừng phát triển khả năng chuyên môn của người tham dự.

Điều kiện đủ để cấp chứng chỉ:

 • Tham dự ít nhất 80% thời gian theo quy định
 • Hoàn thiện thành công các bài tập và đề án của chương trình.
 • Đạt điểm thi cuối khóa.
 • Chứng chỉ “KHƠI DẬY TIỀM NĂNG CEO” doCBAM cấp có giá trị trên toàn quốc.

Thời gian nhập học: Khai giảng hàng tháng

 

 • Học phí:25.000.000 VND/ khóa

[:]

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CBAM

Trụ sở: 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Cơ sở TP. HCM: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84) 28 62 883 030 (Exit 8072/ 8051)
Cơ sở Hà Nội: Phòng 104 B, Trung tâm GDNN - GDTX Quận Hai Bà Trưng, Số 9, Phố Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
ĐT: (024) 6328 2624

Hotline: 0967571418
Liên hệ tuyển sinh nghề kép tại Đức: 0985 583 582

Email: cbam@cbam.edu.vn
FB: facebook.com/TruongCBAM
Website: cbam.edu.vn

CBAM theme © 2022. All rights reserved.