| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1264905
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo

  • Đây là dự án của Chính phủ giao cho Phòng Thương Mại và Công nghiệp thực hiện theo chương trình cao học Quản trị kinh doanh gồm 10 chuyên đề cơ bản. Chương trình trang bị kiến thức hoàn chỉnh về quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng là cán bộ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Đào tạo các khóa học theo nhu cầu của doanh nghiệp.
CBAM cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp.  Các khóa học được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế hoạt động của doanh nghiệp.