| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1254887
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Tài chính - Kế toán - Thuế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1
. Kỹ thuật quyết toán thuế năm 2015

2. Kỹ thuật xử lý chênh lệch kế toán & thuế theo quy định năm 2015