| | |

Partners

Statistics

Visitors: 1264905
Online: 2

Online Support

Support 1:

Support 2:

Academic » Leadership skills training

Commencement date:
 
- 09/2018 Chuyên đề:
"TÂM LÝ VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRONG LÃNH ĐẠO"
-"NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ XỬ LÝ XUNG ĐỘT"
 
Training venue: 79 Nguyen Dinh Chieu St., Ward 6, Dist. 3
                    

              
Học phí     : 1,900,000 VND/Chuyên đề/ 12 giờ
                  1,100,000 VND/Chuyên đề/ 6 giờ
College of Business Administration and Management
79 Nguyen Dinh Chieu St., Ward 6, Dist. 3, HCMC

Program Coordinator:       Ms. Quach Kha Han                    Cellphone: 0918 516 594
                                               Tel: 08 66853 118                        Email: khahan@cbam.edu.vn