| | |

Partners

Statistics

Visitors: 1264905
Online: 2

Online Support

Support 1:

Support 2:

Academic » Supply Chain Management - SCM

Unit 1:  Chuỗi cung ứng và Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
Unit 2: Mục tiêu và chiến lược Quản trị chuỗi cung ứng
Unit 3: Tìm hiểu thị trường
Unit 4: Quản trị vận hành
Unit 5: Quản trị Thu mua & Cung ứng
Unit 6: Quan hệ đối tác Quản trị chuỗi cung ứng
Unit 7: Quản trị Logistics
Unit 8: Quản trị hoạt động chuỗi cung ứng	

	
Friday, Saturday class:
Date:12/2018


  • Học phí : 4.700.000 VND / học viên
Trường Đào Tạo Quản Lý Doanh Nghiệp (CBAM)
79 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. HCM
Tel: 028 66853 118


Điều phối viên:                 
Ms.Quách Khả Hân - Tel: 0918 516 594