| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1265923
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Quản trị chuỗi cung ứng - biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp » NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung chương trình:

Unit 1: Supply Chains and SMEs Chuỗi cung ứng và Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ    
Unit 2: Supply Chain Management Objectives & Strategy Mục tiêu và chiến lược Quản trị chuỗi cung ứng
Unit 3: Understanding the Marketplace Tìm hiểu thị trường
Unit 4: Managing Operations Quản trị vận hành
Unit 5: Managing Purchasing & Supply Quản trị Thu mua & Cung ứng
Unit 6: Managing Supply Chain Partner Relations Quan hệ đối tác Quản trị chuỗi cung ứng
Unit 7: Managing Logistics Quản trị Logistics
Unit 8: Managing Supply Chain Performance Quản trị hoạt động chuỗi cung ứng