| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1239164
Số người online: 4

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Quản trị chuỗi cung ứng - SCM » CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO

       Chương trình

              QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG


 

Chuyên đề 1: Thấu hiểu môi trường kinh doanh
Chuyên đề 2: XÁC ĐỊNH NHU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG (Specifying Requirements and Planning Supply)


Chuyên đề này hướng dẫn cách làm thế nàođể xác định các khía cạnh khác nhau về những gì doanh nghiệp cần mua.
Những hướng dẫn thực tế và tư vấn về xác định và lập kế hoạch mua hàng cung cấp trong một doanh nghiệp, giải thích vai trò của các chức năng thu mua, cung ứng cho thấy sự liên hệ trong việc xác định qui trình lập kế hoạch thay đổi tùy theo loại và tầm quan trọng của việc thu mua.
Chuyên đề 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG (Analysing Supply Markets)


Chuyên đề này mô tả các phương pháp và các công cụ thực tiễn khác nhau cho phép bạn phân tích thị trường cung ứng một cách hiệu quả, hướng dẫn bạn cách để thiết lập ưu tiên khi phân tích thị trường cung ứng của doanh nghiệp. Làm thế nào chức năng thị trường cung ứng và các đặc tính thị trường được bao hàm, bạn sẽ được hướng dẫn qui trình đánh giá rủi ro và cơ hội của các phân khúc thị trường cụ thể.
Chuyên đề 4: PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC CUNG ỨNG (Developing Supply Strategies)

Chuyên đề này tập trung vào phương thức để phát triển chiến lược cung ứng cho các loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau của doanh nghiệp.

Phát triển và sử dụng chiến lược cung ứng khác nhau cho các loại hình mua bán sẽ giúp bạn sử dụng thời gian, nguồn lực khi cần thiết, và đạt được kết quả tốt nhất.

Khi hoàn tất chuyên đề này, bạn sẽ biết khi nào và các loại nào cần mua, khi nào cần phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung ứng, khi nào thực hiện việc mua hàng ngay hoặc ký hợp đồng khung. Những phương pháp như là liên doanh và điều khoản nội bộ cũng được bao hàm.
 

Chuyên đề 5: ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNG (Appraising and Shortlisting Suppliers)

Chuyên đề này tập trung vào việc làm thế nào để đánh giá các nhà cung ứng nhằm mục đích lựa chọn đối tác kinh doanh khả thi.

Làm việc với các nhà cung ứng tốt nhất có thể là điều cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt khi mua các mặt hàng then chốt cho doanh nghiệp, hoặc khi liên quan đến một mức độ rủi ro cung ứng hoặc chi phí cao. Bạn biết cách để xác định nhà cung ứng và đánh giá mối liên hệ và năng lực để hợp tác kinh doanh, thiết lập phát triển mối quan hệ nhà cung ứng sản xuất dài hạn.

Chuyên đề bao gồm các vấn đề liên quan đến các loại tiêu chí có thể được sử dụng để đánh giá nhà cung ứng, làm thế nào để xác định vị trí, theo dõi và nghiên cứu nhà cung ứng. Bạn sẽ sử dụng phương pháp để đo lường và đánh giá các nhà cung ứng tiềm năng dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập, bao gồm cả tình hình tài chính của họ.
Chuyên đề 6: TIẾP NHẬN VÀ LỰA CHỌN ĐƠN CHÀO HÀNG (Obtaining and Selecting Offers)
Chuyên đề này sẽ chỉ cho bạn cách tốt nhất để tiếp nhận và lựa chọn đơn chào hàng từ các nhà cung ứng. Đây có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc mua hàng.


Chuyên đề bao gồm các vấn đề như mời bao nhiêu nhà cung ứng tùy thuộc vào loại hàng mua, những qui trình nào áp dụng trong các tình huống khác nhau và cách thức tiến trình này cần phải thực hiện (ví dụ, hình thức đấu thầu so với yêu cầu báo giá). Nghệ thuật đánh giá những đơn chào hàng cũng được giải thích, và hai phụ lục riêng giải thích cụ thể hơn về quá trình đấu thầu chính thức cũng được nêu chi tiết.

Chuyên đề 7: THƯƠNG LƯỢNG - ĐÀM PHÁN (Negotiating)

Khả năng đàm phán tốt nhất có thể đạt được với các nhà cung ứng của bạn có thể mang đến sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Trong Module này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị và thực hiện đàm phán một cách chuyên nghiệp. Bạn sẽ thấy như thế nào để chuẩn bị một cuộc đàm phán tốt nhất có thể để gia tăng đáng kể cơ hội thành công, làm thế nào để thiết lập mục tiêu đàm phán thực tế và đạt được mục tiêu, và làm thế nào để phát triển một chiến lược đàm phán. Nghệ thuật đặt câu hỏi, lắng nghetích cực, sử dụng các chiến thuật và kỹ thuật thuyết phục khác nhau cũng được khám phá.

Khi bạn làm việc theo cách của bạn từ Module này, bạn sẽ nhận ra rằng - không giống như những gì nhiều người nghĩ - kỹ năng đàm phán tốt có thể được phát triển và cải thiện và không phải là một cái gì đó tự chúng được sinh ra.
 

Chuyên đề 8: SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG (Preparing the Contract)


Chuyên đề này tập trung vào cách thức làm cho hợp đồng phù hợp với các quy trình thu mua và cung ứng, phác thảo nghĩa vụ chính của người bán và người mua, mô tả bối cảnh tổng thể theo đó hợp đồng cần được chuẩn bị. Một số điều khoản cụ thể và điều kiện được trình bày cho các mối quan hệ hợp đồng khác nhau, từ các hợp đồng mua ngay đển quan hệ đối tác và liên doanh. Chuyên đề cũng bao gồm một số các chủ đề khác cần thiết cho việc chuẩn bị hợp đồng, chẳng hạn như Incoterms, luật áp dụng, mặc định hợp đồng và làm thế nào để tránh và giải quyết tranh chấp.
 

Chuyên đề 9: QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ QUAN HỆ NHÀ CUNG ỨNG (Managing the Contract & Supplier Relationships)

Một khi hợp đồng được ký kết, việc đảm bảo thực hiện hợp đồng hiệu quả là điều quan trọng để quản lý thành công các mối quan hệ với nhà cung ứng. Chuyên đề này tập trung vào các phương pháp chính để quản lý hợp đồng, cũng như vai trò và trách nhiệm của đội ngũ quản lý hợp đồng.

Module bao gồmcác vấn đề như thành lập đội quản lý hợp đồng, các loại thông tin được bao gồm trong một kế hoạch quản lý hợp đồng, chủ yếu chỉ thực hiện hợp đồng và làm thế nào để đối phó với rủi ro,thảo luận vềbáo cáo xem xét lại hợp đồng và các cuộc họp cũng như làm thế nào để đối phó với thay đổi trong hợp đồng.

Tầm quan trọng trong việc quản lý tốt mối quan hệ với nhà cung ứng được nhấn mạnh,những hướng dẫn về xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp. Sự khác biệt chính để quản lý hợp đồng dự án và hợp đồng khác cũng được nêu rõ.

Phương pháp thanh toán, tài chính và làm thế nào để đối phó với rủi ro trong trao đổi cũng được bao gồm.

Chuyên đề 10: QUẢN LÝ CÔNG TÁC HẬU CẦN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG (Managing Logistics in the Supply Chain)


Chuyên đề này giúp thẩm tra việc quản lý hoạt động, lập chiến lược logistics và vai trò của nhà quản lý logistics trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Giải thích khía cạnh thực tiễn quan trọng nhất liên quan đến việc quản lý logistics, bao gồm: nhập khẩu, phân phối nội bộ, lập kế hoạch, định tuyến hoạt động, lựa chọn đối tác vận chuyển, chọn lựa trang thiết bị logistics và đóng gói, đánh giá hiệu năng dịch vụ logistics và lập kế hoạch thực hiện các cải tiến trong qui trình logistics.
 
Thông qua Chuyên đề này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để tối ưu hóa các mức độ thực hiện logistics, đánh giá cơ hội để giảm chi phí, giảm thiểu sai sót, và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý logistics trong chuỗi cung ứng.
 

Chuyên đề 11: QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO (Managing Inventory)


Chuyên đề này xem xét việc quản lý hoạt động và chiến lược tồn kho, vai trò của quản lý tồn kho trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuyên đề bao gồm các khía cạnh quan trọng của thiết kế nhà kho và quản lý hoạt động, dự báo yêu cầu cung cấp, giảm khác biệt trong các bộ phận, đánh giá thực hiện kiểm kê và xây dựng một kế hoạch hành động quản lý hàng tồn kho.
 
Quản lý hàng tồn kho hiệu quả là cần thiết để giảm nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Chuyên đề này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tối ưu hóa mức độ kiểm kê, đánh giá cơ hội để giảm chi phí lưu giữ vật tư khác biệt, đạt được mức độ cao phụcvụ khách hàng nội bộ và bên ngoài, giảm thiểu tỷ lệ lỗi và đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
 

Chuyên đề 12: GHI NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG (Measuring & Evaluating Performance)

Ghi nhận và đánh giá hoạt động là một phần quan trọng mà không được bỏ qua, vì đó là cơ sở cho việc cải tiến liên tục.

Chuyên đề này sẽ cho bạn lời khuyên thiết thực về những gì cần ghi nhận và làm thế nào để đánh giá việc thu mua và thực hiện cung ứng, bao gồm các mẫu đo lường cụ thể khác nhau bạn có thể sử dụng hoặc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Chuyên đề cũng mô tả qui trình thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu, trao đổi và tiếp nhận phản hồi về việc đánh giá hoạt động.
 

Chuyên đề 13: VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG (Environmental Procurement)

 

Bảo vệ môi trường, bảo đảm sản xuất sạch hơn và hướng tới phát triển bền vững đã là vấn đề nỗi lên trong thập kỷ qua và sẽ tiếp tục như vậy, đặc biệt là liên quan đến doanh nghiệp.

Chuyên đề này cho bạn cái nhìn tổng quan về xu hướng toàn cầu hiện tại, sự suy giảm nguồn tài nguyên và suy thoái, giúp bạn trở nên ý thức về vấn đề môi trường và áp dụng các khái niệm như sản xuất sạch và mua sắm xanh. Chuyên đề cung cấp những gợi ý về cách làm cho môi trường thích mua xảy ra, làm thế nào để bắt đầu và làm thế nào để thiết lập quan hệ đối tác phù hợp trong lĩnh vực này.

Bao gồm các ví dụ khác nhau cũng như các phụ lục để giúp bạn đánh giá tác động môi trường của một sản phẩm hay quy trình trong giai đoạn toàn bộ vòng đời sản phẩm, áp dụng dán nhãn môi trường và tham khảo các hiệp định quốc tế liên quan.
 

Chuyên đề 14: HOẠT ĐỘNG THU MUA THEO NHÓM (Group Purchasing)

Thu mua theo nhóm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho cả người mua và nhà cung ứng. Chuyên đề này nhằm mục đích giải thích các trường hợp kinh doanh để thu mua theo nhóm với trọng tâm đặc biệt về tiềm năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên đề minh họa cách thức một nhóm thực hiện dự áncó thể chuẩn bị và hoạch định khung thu mua nhóm, tiêu chí cho việc lựa chọn cơ cấu thích hợp nhất, làm thế nào để khởi động và bắt đầu một kế hoạch và quản lý hoạt động thu mua nhóm. Phần cuối cùng của các Module cho lời khuyên quan trọng về quản lý phát triển và đánh giá hiệu quả của nó. Kết luận với một số trường hợp nghiên cứu dựa trên các đề án thực tế.
 

Chuyên đề 15: HOẠT ĐỘNG THU MUA QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (E-Procurement)


Chuyên đề này nhằm cung cấp sự hiểu biết về thu mua điện tử là gì, giá trị để tổ chức thu mua và làm thế nào để giới thiệu tới doanh nghiệp.

Chuyên đề được hình thành và hướng dẫn từng bước thiết thực,cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức thu mua điện tử xuất hiện và phát triển, vai trò và tầm quan trọng chiến lược của quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường kinh doanh toàn cầu. So sánh cách truyền thống và cách phương pháp tiếp cận thu mua điện tử, giải thích tất cả các phương thức công cụ thu mua điện tử  bao gồm danh mục, internethoặc trao đổi thương mại, chợ điện tử, đấu giá trực tuyến và tìm nguồn cung ứng qua mạng. Chuyên đề này cũng dành riêng để cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá nhu cầu thu mua điện tử, phát triển chiến lược mua sắm điện tử, chọn đúng giải pháp thu mua điện tử và thực hiện thu mua điện tử.
 

Chuyên đề 16: QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (Customer Relationship Management)


Chuyên đề này nhằm cung cấp cho bạn, người sử dụng, sự hiểu biếtvề CRM (quản lý quan hệ khách hàng), tầm quan trọng của CRM trongmôi trường kinh doanh hiện đại, và tác động của nó đốivới cáchnhận biết khách hàng của họ. Nó đặt ra một mô hình khuôn khổ của CRM làm nổi bật ba khả năng hướng khách hàng được đòi hỏi để trở thành doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng thành công. Nó cung cấp hướng dẫn thiết thực có thể ứng dụng ngay vào doanh nghiệp. Và đưa ra lời khuyên cho việc quản lý các chương trình CRM sau khi được thành lập.
 

Chuyên đề 17: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (Operations Management)


Trọng tâm của phần này là về nguyên tắc cơ bản và khái niệm cho bạn đạt được sự hiểu biết thấu đáo về các hoạt động quản lý và hỗ trợ bạn trong việc trở thành một người quản lý tốt hơn.

Chuyên đề này xem xét các tác động và tầm quan trọng của hoạt động quản lý trong  tổ chức và vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng suất và sức cạnh tranh. Chức năng hoạt động thường là trung tâm của hầu hết các tổ chức và liên hệ chặt chẽ với hầu hết các bộ phận khác, đáng chú ý là thu mua,quản trị chuỗi cung ứng và marketing. Các chủ đề bao gồm quản lý chất lượng sản phẩm và thiết kế quy trình, cơ sở tiện nghi và bố trí, kế hoạch điều hành, kiểm soát và quản trịchuỗi cung ứng.
 

Chuyên đề 18: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG (Managing Finance along the Supply Chain)

Việc quản lýtiền, ngân hàng, vốn hoạt động, tín dụng, tài sản và các khoản đầu tư thương mại quốc tế sẽ tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu trong các hoạt động thương mại của chuỗi cung ứng. Quản lý tài chính Thương mại bao gồm đánh giá nhu cầu tài chính, phương thức thanh toán, kỹ thuật tài chính, lập kế hoạch, nguồn tài chính, kế hoạch kinh doanh, tính pháp lý, và các tác động đến quản trị chuỗi cung ứng.