| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1265923
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Giám đốc điều hành » Thời khóa biểu


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - KHAI GIẢNG: THÁNG 3/2018
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - CEO
Thời gian đào tạo: Cả ngày thứ Bảy (8:30 -11:30 và 13:00 - 16:00)
         
TT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG
Ngày Buổi Số buổi
1 Chân dung CEO   sáng+chiều 02
2 Quản trị nhân sự   sáng+chiều 04
  sáng+chiều
3 Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả   sáng+chiều 02
4 Kỹ năng quản lý thời gian   sáng+chiều 02
5 Tâm lý lãnh đạo
 (Kiểm tra)
  sáng+chiều 05
  sáng+chiều
  sáng
6 Quản trị chiến lược doanh nghiệp
 (Kiểm tra)
  sáng+chiều 05
  sáng+chiều
  sáng
7 Quản trị tài chính trong doanh nghiệp - Kế toán dành cho cấp quản lý
 (Kiểm tra)
  sáng+chiều 06
  sáng+chiều
  sáng+chiều
8 Phong cách lãnh đạo
(Kiểm tra)
  sáng+chiều 05
  sáng+chiều
  sáng
9 Thương lượng và đàm phán
 (Kiểm tra)
  sáng+chiều 05
  sáng+chiều
  sáng
  Đối thoại cùng CEO - Bế giảng   chiều 01