| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1064799
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Giám đốc điều hành » Thời khóa biểu

LỊCH KHAI GIẢNG 
"Giám Đốc Điều Hành - Chief Executive Officer" năm 2012
       
STT Môn học Thời gian học (thứ 7) Ghi chú
1 Chân dung của CEO  1 Buổi
23/6/2012
Q&A trực tiếp
2 Quản trị chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh 4 Buổi
30/6, 7/07
Làm bài thu hoạch
3 Quản trị chiến lược Marketing 4 Buổi
14, 21/07
Làm bài thu hoạch theo nhóm
4 Chiến lược quản lý Nhân sự 4 Buổi
28/07, 04/08
Làm bài thu hoạch theo nhóm
5 Quản trị tài chính và quản trị dự án 4 Buổi
11, 18/08
Làm bài thu hoạch
6 Phong các lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp 4 Buổi
25/08, 01/09
Làm bài thu hoạch theo nhóm
7 Luật kinh tế dành cho Doanh nghiệp 4 Buổi
08, 15/09
Làm bài thu hoạch
8 Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh 4 Buổi
22, 29/09
Làm bài thu hoạch theo nhóm