| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1106089
Số người online: 3

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Giám đốc điều hành » Thời khóa biểu


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - CEO
Thời gian đào tạo: Cả ngày thứ Bảy (8:30 -11:30 và 13:00 - 16:00)
         
TT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG
Ngày Buổi Số buổi
1 Chân dung CEO 28/10 sáng+chiều 02
2 Quản trị nhân sự 04/11 sáng+chiều 04
11/11 sáng+chiều
3 Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả 18/11 sáng+chiều 02
4 Kỹ năng quản lý thời gian 25/11 sáng+chiều 02
5 Tâm lý lãnh đạo
 (Kiểm tra)
02/12 sáng+chiều 05
09/12 sáng+chiều
16/12 sáng
6 Quản trị chiến lược doanh nghiệp
 (Kiểm tra)
23/12 sáng+chiều 05
30/12 sáng+chiều
06/01 sáng
7 Quản trị tài chính trong doanh nghiệp - Kế toán dành cho cấp quản lý
 (Kiểm tra)
13/01 sáng+chiều 06
20/01 sáng+chiều
27/01 sáng+chiều
8 Phong cách lãnh đạo
(Kiểm tra)
03/03 sáng+chiều 05
10/03 sáng+chiều
17/03 sáng
9 Thương lượng và đàm phán
 (Kiểm tra)
24/03 sáng+chiều 05
31/03 sáng+chiều
07/03 sáng
  Đối thoại cùng CEO - Bế giảng 07/03 chiều 01