| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1064799
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Giám đốc điều hành » Học phí

Học phí trọn khóa : 17.500.000VND
Từng chuyên đề   : 3.200.000VND/chuyên đề
 

Phương thức đóng học phí:

  1. Học viên có thể đóng học phí trọn khóa
  2. đăng ký và đóng học phí theo từng chuyên đề
  3. Đăng ký trọn khóa, đóng học phí 02 lần.
  4. Đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 1 tuần
  5. Học viên chỉ được tham gia lớp học khi đã thanh toán học phí. Học viên có trách nhiệm đóng học phí đúng và đủ theo quy định của Nhà trường.
  6. Các trường hợp ngoại lệ phải áp dụng khác với Quy chế này sẽ được Hiệu trưởng phê duyệt cụ thể trên cơ sở đề xuất của cán bộ chương trình tùy từng trường hợp.