| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1240387
Số người online: 2

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Giới thiệu » CBAM » Cột mốc lịch sử

Cột mốc lịch sử:

  • 20/8/1997: Thành lập Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp theo Quyết định số 404/PTM-TCCB của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
  • 13/8/1999: Thành lập Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp theo Quyết định số 1396/PTM-TCCB của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
  • 15/4/2004: Tập thể CBNV Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích  trong công tác từ năm 2001 đến năm 2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • 17/7/2008: Tập thể CBNV Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch NướcBằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • 20/11/2008: Tập thể CBNV Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục từ 1999 - 2008, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
  • 06/05/2010: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) đã ký hợp đồng hợp tác đào tạo với Vinacapital Education Initiatives Limited (VCEI) để triển khai các khóa học ngắn hạn về quản lý cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • 20/7/2010: Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) được đổi tên thành Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) theo Quyết định số 2081/PTM-TCCB của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tên tiếng Anh và viết tắt giữ nguyên.
DJ