| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1265923
Số người online: 3

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Giới thiệu » CBAM » Sứ mạng và chiến lược

Sứ mạng và chiến lược:

Sứ mạng:

Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (Tên tiếng Anh: College of Business Administration and Managers – CBAM) là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam ngang tầm với thế giới.


Chiến lược:

  • Phát triển mạnh các khóa đào tạo chuyên biệt cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

  • Tổ chức nhiều hội thảo về các vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, trao đổi văn hóa và các kỹ năng chuyên ngành.

Với những nỗ lực của mình, trường CBAM tin rằng sẽ trở thành địa chỉ đáng tin cậy dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và hiệu quả, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

DJ